You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Obnova južného opevnenia, Bardejov

Údaje o projekte

Poloha: Bardejov, Slovenská republika

V Bardejove sa koncom roka 2016 začali rekonštrukčné práce južnej časti hradného opevnenia. Pri archeologickom prieskume krajského pamiatkového úradu v Prešove bol odhalený rozsiahly komplex s bránou a mostom, ktorý bol spojený s južným barbakanom.

Priestor vo vnútri podkovitého predbránia slúži na prepojenie Rhodyho ulice s hradnou priekopou. Vstup z Rhodyho ulice je o približne 6,50 m vyššie ako vstup z hradnej priekopy. Vnútorné priestory dvojpodlažnej budovy budú využívané na kultúrno-prezentačné účely.

Požiadavky

  • Požiadavka na vysokú kvalitu technického pohľadového betónu
  • Oblúkové tvary stien s dôrazom na pravidelnosť tvarov

Zákazník

Zhotoviteľ: CUKSTAV s.r.o., Bardejov

Výhody pre zákazníka

  • Nasadenie kruhového debnenia RUNDFLEX s plynulým nastavením polomeru oblúka priamo na stavbe
  • Komplexné riešenie pre vysokú kvalitu technického pohľadového betónu
Igor Nachtman - Stavbyvedúci
Igor Nachtman
stavbvedúci

PERI ponúklo komplexné riešenia detailov pri realizácii pohľadového betónu. Veľkým benefitom bolo aj nasadenie kruhového debnenia RUNDFLEX s plynulým nastavením polomeru oblúka, ktoré výrazne dopomohlo dosiahnuť oblúkové plochy vysokej kvality.

PERI riešenia

  • Debnenie stien realizované pomocou systému TRIO a pri jednostrannom debnení aj s použitím SB rámov
  • Debnenie stien pri schodoch, ako aj debnenie stropov systémom MULTIFLEX spĺňalo požidavku na kvalitu technického pohľadového betónu
  • Pomocou debnenia DOMINO bol vytvorený priestor pre zapojenie inžinierskych sietí
  • Systémy RUNDFLEX na polkruhové debnenie stien chodby na oboch podlažiach s rýchlym nastavením polomeru priamo na stavbe