You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Katolícky kostol sv. Mikuláša, Senec

Údaje o projekte

Poloha: Senec, Slovenská republika

  • Základy kostola pochádzajú ešte z obdobia gotiky, pričom loď kostola bola upravená v roku 1633 v renesančnom slohu a roku 1740 v barokovom slohu. Kostol postihol v roku 1981 rozsiahly požiar, ktorý zničil väčšinu umelecky hodnotných diel

Požiadavky

  • Umelecko-remeselná rekonštrukcia veže kostola s výšoku až do 38 m a s pôdorysom 6,00 m x 6,00 m. 

Zákazník

Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť sv. Mikuláša v Senci

Výhody pre zákazníka

  • Lešenie PERI UP bolo navrhnuté a postavené v limitovaných podmienkach sakrálnej stavby, s preklenutím nad vstupom do kostola a so špeciálnou požiadavkou, aby v mieste oplechovanie veže nebolo použité žiadne kotvenie, v tomto prípade až do výšky lešenia 12 m.
  • Zákazník najviac ocenil kvalitu PERI materiálu a služieb, ako aj ľahkú manipuláciu s lešením, vďaka čomu práce prebehli hladko a najmä rýchlo

PERI riešenia

  • Lešenie PERI UP Rosett s poslednou pracovnou podlahou vo výške 36 m.
  • Lešenie zvládlo obopnúť zužujúci sa tvar veže kostola, ako aj sťaženú možnosť založenia kvôli strmému sklonu strechy a jej slabej nosnosti.
  • Lešenie nad hlavným vstupom do kostola rástlo na začiatku s rozmerom 7,50 m x 6,00 m v tvare písmena "U" a vo výške 16 m sa prepojilo s lešením nad loďou pomocou priehradových nosníkov. Obe lešenia boli prepojené po bokoch veže a až do výšky 26 m pokračovalo ako uzatvorený štvorec lešenia s rozmermi 7,50 m x 7,50 m. Následne bolo lešenie zúžené pomocou konzol na 3 m x 3 m a pokračovalo po vrchol veže až do výšky 36 m.
  • Nad loďou kostola bolo založenie lešenia realizované na priehradových nosníkoch. Z dôvodu pochybnosti o nosnosti krovu boli po oboch stranách lode vystavené oporné veže, ktoré preberalii šikmé reakcie z lešenia na streche

Použité PERI systémy