Lešenie PERI UP Flex použité pri rekonštrukcii mosta ponad rieku Nitra s dĺžkou 66 m, šírkou 7,23 m a výškou 7,5 m.

Oprava železničného mosta Šurany - Úľany nad Žitavou v km 4,370
Šurany, Slovenská republika

  • Rekonštrukcia mosta postaveného ponad rieku Nitra s celkovou dĺžkou 66 m, šírkou 7,23 m a výškou nad hladinou do 7,5 m.

  • Rekonštrukcia spočívala v tzv. otryskaní pôvodnej antikoróznej ochrany oceľovej konštrukcie a zhotovení novej. Nátery s celkovou plochou 2 950 m² boli obnovené v roku 2017 po päťdesiatich rokoch. Jozef Gužala Saku, Šurany

Miesto

Projekt

Dojmy z projektového procesu

Informácie o projekte

Použité PERI systémy

Pracujete na podobnom projekte?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.
Hľadať kontakt na predaj
Lešenie PERI UP Flex použité pri rekonštrukcii mosta ponad rieku Nitra s dĺžkou 66 m, šírkou 7,23 m a výškou 7,5 m.
Lešenie PERI UP Flex použité pri rekonštrukcii mosta ponad rieku Nitra s dĺžkou 66 m, šírkou 7,23 m a výškou 7,5 m.