‎

Výškové budovy a veže

Výškové budovy a veže pútajú pozornosť nielen svojou výškou, ale často sa stávajú architetonickými skvostami a vytvárajú panorámu mnohým veľkomestám na celom svete.

Moderné konštrukčné systémy a metódy výstavby umožňujú realizáciu najnáročnejších architektonických návrhov. Nasadenie spoľahlivej šplhavej techniky racionalizuje priebeh prác a umožňuje rýchly priebeh výstavby bez prerušenia – často krát je možné značne skrátiť týždňové takty. Dôležitou súčasťou každého systémového riešenia debnenia a lešenia je bezpečnostný systém, ktorý zohľadní bezpečnosť proti pádu pre každú etapu výstavby, ochranu pracovníkov pred vetrom a počasím pri prácach vo veľkých výškach, bezpečnú pre - vádzku stavby aj pri vysokých rýchlostiach vetra ako aj zaškolenie pracovníkov pred a počas samotnej výstavby.

Naše projekty

Warsaw Spire - kancelárska veža s výškou 220 m
Prosta Tower - lešenie PERI UP Rossett rástlo plynulo s postupom výstavby
Maakri Quarter v centre Tallinnu
JKG Tower - kompletné riešenie debnenia, lešenia a s tým súvisiacich služieb
ISET Tower - celý koncept bol naplánovaný PERI inžiniermi bez potreby žeriava
Barangaroo South, Sydney - Tri veže výškovej budovy ITS
Hotel Mélia, La Défense - PERI navrhla komplexné riešenie šplhavého debnenia
Hotel Four Seasons, Kuala Lumpur, Malajzia
Evolution Tower - Naklonená od žeriava nezávislá šplhavá ochrana steny RCS
Bosco Verticale - Masívny, 28 cm hrubý železobetónový balkón
Alon Towers „BSR Center TLV“, Tel Aviv, Izrael - Panoráma Tel Aviv s náhľadom na stavbu Alon Towers