You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Jaguar Land Rover, Nitra

Údaje o projekte

Poloha: Nitra, Slovenská republika

Pri výstavbe projektu nového závodu na výrobu automobilov prestížnej značky spoločnosť PERI priložila ruku k dielu pri realizácii objektov Spínacej stanice a Transformovne, ako aj pri budove Energetického centra.

Požiadavky

  • Dostatočné množstvo materiálu na sklade dodávateľa debnenia a lešenia
  • Ochota, flexibilita a vôľa hľadať riešenia neočakávaného vývoja na stavbe
  • Realizácia stavby v súlade s časovým harmonogramom

Zákazník

IN VEST s.r.o., Šaľa

Výhody pre zákazníka

  • Flexibilita a vôľa hľadať riešenia neočakávaného vývoja na stavbe
Jozef Hipp, stavbyvedúci
Jozef Hipp
Stavbyvedúci

Od úvodu projektu sme spolupracovali s firmou PERI na technickom riešení optimálneho nasadenia a využitia systémov debnenia, lešenia, závesných lávok, výstupných veží atď. Od detailne naplánovanej postupnej realizácie objektov sme z dôvodu meškajúcej realizačnej dokumentácie skĺzli do stavu, že realizácia všetkých objektov prebiehala paralelne. Takýto vývoj spôsobil potrebu znásobenia uvažovaného debnenia a všetkých ostatných konštrukcií na viac ako dvojnásobok. Mali sme možnosť preveriť ochotu, flexibilitu a vôľu hľadať riešenia neočakávaného vývoja na stavbe. Vďaka kvalitnej technickej podpore priamo na stavbe, odbornosti a ústretovosti dizajnérov skladových systémov a zodpovednosti logistov sme aj napriek komplikáciám zrealizovali monolitické konštrukcie v požadovaných termínoch.

PERI riešenia

  • Zvislý nosný systém objektu tvoria 500 mm x 500 mm prefabrikované ŽB stĺpy, monolitické ŽB stĺpy s prierezom 300 mm x 350 mm debnené pomocou systému DOMINO a monolitické ŽB steny s výškou betonáže do 6 m hrúbky 250 mm, ktoré vyrástli so systémom TRIO
  • Vodorovný nosný systém objektu tvoria monolitické ŽB stropné dosky hrúbky 250 mm a ŽB strecha s trámovou konštrukciou v priestore riadiacej technológie, realizované pomocou nosníkového debnenia MULTIFLEX
  • Budova Energetického centra, tiež v tvare písmena L, má dve podlažia s plochou strechou a celkovou výškou po atiku 12,50 m. Z dôvodov výšky stropov boli filigránové stropy podopreté systémom PERI UP Flex
  • Zakladanie budovy je na veľkopriemerových pilótach, dvojicami, resp. sólo pilótami priemeru 1 200 mm. Dvojica pilót je spojená roznášacím nosníkom s prefabrikovaným kalichom. V prípade sólo pilót je kalich monolitický realizovaný systémom DOMINO