You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Zuckermandel, Bratislava

Údaje o projekte

Poloha: Bratislava, Slovenská republika

Korene projektu Zuckermandel siahajú až do 16. storočia, odkedy komplex lemovaný z jednej strany riekou Dunaj a z druhej strany monumentálnym Hradným vrchom určuje charakteristickú atmosféru bratislavského podhradia. Zuckermandel predstavoval v minulosti historickú osadu v podhradí, ktorá bola osídlená rybármi, lodníkmi a remeselníkmi.

Osada Zuckermandel bola neskôr pripojená k Bratislave, čím jej význam v rámci mesta klesal. Dnes sa však vďaka projektu Zuckermandel môžeme stať priamymi účastníkmi myšlienky znovuzrodenia bratislavského podhradia, ktorá doposiaľ prežívala len v srdciach starých Bratislavčanov.

V súlade s líniami moderného urbanizmu ožíva Zuckermandel v podobe polyfunkčného mestského centra pozostávajúceho zo siedmich budov situovaných pod bratislavským hradom v zložení: byty v celkovej rozlohe 15 200 m², kancelárske priestory 36 000 m², obchodné priestory 3 500 m², skladové priestory 880 m², 891 podzemných parkovacích miest, 381 parkovacích miest k bytom a 29 parkovacích miest na teréne.

Požiadavky

  • Naplniť náročné požiadavky na organizáciu logistiky a technickú podporu tak, aby nebol narušený časový harmonogram stavby pri zachovaní prísnych pravidiel pre bezpečnosť personálu na stavbe.

Zákazník

Zhotoviteľ
Strabag s.r.o., Bratislava

Zhotoviteľ fasády
Fenestra SK s.r.o., Zlaté Moravce
 

Výhody pre zákazníka

  • Rýchlosť a plynulosť logistiky, množstvo dodávok materiálu a kompatibilita dodaného materiálu s materiálom, ktorý už mal zhotoviteľ kúpený
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie pre debnenie a v krátkom čase vypracovaná dokumentácia aj pre bezpečné riešenie fasádneho lešenia objektu s pomerne členitou fasádou, a to aj pri náročnom zakladaní vo svahovitom teréne  

PERI riešenia

  • PERI doposiaľ na stavbu dodala viac ako 2 500 m² debnenia TRIO, 1 150 m² debnenia DOMINO, 19 km nosníkov a celkovo viac ako 750 ton debniaceho materiálu, čím bola naplnená náročná požiadavka na organizáciu logistiky a technickú podporu s cieľom dodržania časového harmonogramu a bezpečnosti personálu na stavbe
  • Celkovo bolo na projekt dodaných 7 500 m² fasádneho pracovného lešenia PERI UP T72 a PERI UP Rosett na presklené a iné fasádne systémy