You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Twin City, Bratislava

Údaje o projekte

Poloha: Bratislava, Slovenská republika

Obchodno-kancelársky objekt Twin City s 24 poschodovou vežou Twin City Tower vystupujúcou zo 7 podlažnej podnože natočenej na severozápad vytvára pôsobivú "bránu" do bratislavského business districtu. 

Projekt bol realizovaný v štyroch fázach, kde výstavba Twin City Tower bola realizovaná práve v záverečnej štvrtej fáze. 

Za konceptom Twin City Tower stojí londýnske štúdio John Robertson Architects. Architektonický návrh sa odvoláva na históriu územia, kde bola na začiatku 20. storočia továreň na výrobu káblov - Kablo.

Požiadavky

  • Zabezpečiť rýchly a bezpečný priebeh stavebných prác
  • Flexibilná reakcia na aktuálne požiadavky projektu
  • Nasadenie stropných stolov pri výstavbe Twin City Tower

Zákazník

PSJ, a.s., Jihlava

Výhody pre zákazníka

  • Klient ocenil hlavne zrýchlenie výstavby pomocou nasadenia stropných stolov,
  • dlhodobé technické plánovanie nasadenia jednotlivých systémov PERI,
  • promptné návrhy riešenia nečakaných situácií na stavbe, resp. ich minimalizáciu pravidelnou prítomnosťou Service teamu na stavbe.
Twin City, Bratislava - Petr Smrž, stavbyvedúci, PSJ, a.s., Jihlava
Peter Smrž
Stavbyvedúci

Spoločnosť PERI svojím profesionálnym prístupom výrazným spôsobom pomohla k zabezpečeniu plynulosti výstavby a dodržaniu termínov ukončenia prác na hrubej stavbe.

PERI riešenia

  • Vďaka ideálnej kombinácii systémov TRIO, DOMINO, SRS, RAPID a MULTIFLEX bol zabezpečený rekordne rýchly a bezpečný priebeh stavebných prác
  • Podzemné podlažia Twin City Tower boli realizované so systémom jednostranného debnenia TRIO v kombinácii s SB rámami a vertikálne železobetónové konštrukcie tvorená stenami, ako aj kruhovými a obdĺžnikovými stĺpami vyrástli pomocou systémov TRIO, RAPID a pomocou SRS pre oblúkový pôdorys obdĺžnikových stĺpov
  • V oblasti veže bolo zvýšené 1.NP, zosilnené podpernou konštrukciou zo systému PERI UP Flex svetlej výšky 7 m
  • Nasadením stropných stolov v oblasti veže došlo k zrýchleniu výstavby, kde prekladanie postupovalo pomocou prepravnej vidlice žeriavom