You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

STEIN2, Bratislava

Údaje o projekte

Poloha: Bratislava, Slovenská republika

STEIN 2 je rezidenčný projekt situovaný na hranici bratislavského Starého Mesta. Kombinácia historickej časti mesta s modernou koncepciou bývania dodáva projektu harmonickú a zároveň funkčnú podobu založenú na architektúre zelených dvorov, ktoré podporujú komunitný spôsob života v meste.

Rezidenčný projekt STEIN 2 tvoria ucelené bloky viacpodlažných bytových domov s dvomi podzemnými a maximálne 7 nadzemnými podlažiami, ktoré sú navzájom variabilne a výškovo prispôsobené.

Požiadavky

 • Vysoký dôraz na bezpečnosť pri práci
 • Dôkladne spracovaný návrch debnenia a lešenia na dodržanie presného harmonogramu výstavby
 • Požiadavkou zhotoviteľa lešenia bolo statické zaistenie stropov 1. a 2. PP tak, aby bol zabezpečený prísun materiálu a bezpečný vstup manipulačných pracovníkov 

Zákazník

Zhotoviteľ debnenia: Skanska SK a.s., Bratislava
Zhotoviteľ lešenia: Ingsteel, spol. s r.o., Bratislava

Výhody pre zákazníka

 • Dodržanie tesného harmonogramu stavebných prác si vyžiadalo dôkladné a rýchle spracovanie návrhov debnenia, pričom sa kládol vysoký dôraz na bezpečnosť pri práci
 • PERI tím preukázal spoľahlivosť a bez zaváhania zvládol všetky výzvy spojené s plánovaním, logistikou a bezpečnosťou na stavbe
 • Kompatibilita a variabilita PERI lešenia
Ing. Jozef Hálek
stavbyvedúci Skanska SK a.s., Bratislava

PERI systémové debnenia pokrývajú širokú oblasť použitia debnenia, ktoré stavba STEIN 2 s vysokou náročnosťou s objemom 60.000 m² stenového debnenia a 60.000 m² stropného debnenia potrebuje. Všetky požiadavky, od vypracovania cenovej ponuky, logistiky pri nasadzovaní debnenia, výkresov nasadenia, servisu predmontáže až po technickú podporu a preškoľovanie našich zamestnancov na prácu s debnením PERI sú úspešne koordinované s tímom PERI, ktorý je za stavbu STEIN 2 zodpovedný.

Ing. Daniel Vajdík, asistent stavbyvedúceho
Ing. Daniel Vajdík
asistent stavbyvedúceho Ingsteel, spol. s r.o.

Vďaka kooperatívnemu, no najmä odbornému prístupu pracovníkov firmy PERI, pri použitom modulovom systéme lešenia PERI UP, je realizácia konštrukčne náročných presklených fasád vždy rýchla, efektívna a bez komplikácií. Sprístupnené bezpečnostné požiadavky pri výstavbe sú pomocou širokej škály komponentov vždy dodržané. Pri spolupráci oceňujem aj pravidelnú osobnú konzuôtáciu s technikom priamo na stavbe. PERI svojou flexibilitou a komplexnosťou služieb dokázala, že sme si vybrali spoľahlivého partnera.

PERI riešenia

 • PERI doposiaľ na stavbu dodala 850 m² debnenia TRIO, čo je zhruba 57 ton, na stropné debnenie bolo dodaných celkovo 5600 m² preglejok, 20 km nosníkov a 4500 ks stojok
 • Systém lešenia PERI UP Rosett bol nasadený na výstavbu schodiskových veží
 • Na obvodové steny v podzemných podlažiach bolo použité jednostranné debnenie VARIO a TRIO s opornými rámami SB
 • Vo výťahových šachtách boli použité BR lávky s podvesnými plošinami, výťahové a schodiskové šachty,ako aj vnútorné steny stavby rástli pomocou systému TRIO
 • Systém MULTIFLEX bol použitý na stropy s hlavicami, prievlakmi a rôznymi výškovými úrovniami
 • Podperný systém zo stojok PEP 350 na zaistenie prístupu manipulačným pracovníkom v 1. a 2. PP
 • Na zhotovenie fasády bolo na stavbu dodané fasádne lešenie PERI UP T 72 v celkovom objeme 7 000 m?, pričom zhotoviteľ ocenil návrh a vypracovanie technickej dokumentácie, rýchlosť a spoľahlivosť dodávateľa, ako aj variabilitu a kompatibilitu lešenia