You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Staromestská offices, Bratislava

Údaje o projekte

Poloha: Bratislava, Slovenská republika

Projekt Staromestská offices predstavuje polyfunkčný objekt so 14 000 m² administratívnych priestorov a 1 500 m² priestorov pre obchod a služby.

Stavba je realizovaná v stiesnených priestoroch centra mesta, tesne susedí s budovou Najvyššieho súdu SR a budovou NR SR. Z dvoch ďalších strán je na hranici chodníka Staromestskej a Veternej ulice. Jej situovanie a takmer žiadne skladovacie plochy podstatne ovplyvnili logistiku dovozu a odvozu materiálu.

Kotvenie lešenia bolo potrebné upraviť podľa zasklievacieho plánu, preto sa nad strechou objektu NR SR zrealizovalo zavesené lešenie.

Požiadavky

  • Nadštandardné požiadavky na bezpečnosť personálu na stavbe, ako aj užívateľov a verejnosti
  • Návrh efektívneho, hospodárneho a bezpečného riešenia pre založenie lešenia v stiesnených podmienkach nad chodníkom a dvormi susedných objektov a úprava kotvenia lešenia podľa zasklievacieho plánu

Zákazník

Ingsteel s.r.o., Bratislava

Výhody pre zákazníka

  • Široký sortiment a kompatibilita jednotlivých systémov pre lešenie na zložitých častiach fasády
  • Odborne zvládnutý návrh lešenia pri rešpektovaní oblúkovej presklenej fasády s vertikálnym členením a nízkym parapetom
  • Flexibilná technická podpora a návrh viacerých riešení pri zložitých situáciách priamo na stavbe

PERI riešenia

  • Dodávka modulového lešenia PERI UP Rosett a fasádneho lešenia PERI UP T 72 v celkovom množstve 4100 m²
  • PERI inžinieri navrhli lešenie v súlade s najvyššími požiadavkami na bezpečnosť zo strany zhotoviteľa, ktorá bola v tomto prípade pre stavebný personál zaistená použitím vnútorných dvojtyčových zábradlí a ochranných zarážok na lešení a pre užívateľov a verejnosť montážou ochranných striešok do šírky až 2 m nad priľahlými chodníkmi