You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Obytný a kancelársky komplex pri Nordbahnhof, Rakúsko

Údaje o projekte

Poloha: Vienna, Rakúsko

Urbanistická koncepcia pozostáva z dvoch osemposchodových budov s celkom 91 bytovými jednotkami vybavenými balkónmi a lodžiami.

Betón na steny, stĺpy a stropy bol liaty priamo na stavbe.

Požiadavky

 • Architektonicky prepracované obvodové balkóny
 • Pohľadový betón použitý pri stenách a na spodnej strane balkónov
 • Lehota 10 mesiacov pre vybudovanie hrubej stavby

Zákazník

Universale Hochbau, Trumau

Výhody pre zákazníka

 • Atraktívny povrch betónu vďaka jasne stanoveným spojom panelov a rozmiestneniu tiahiel
 • Stavba v súlade so striktným časovým harmonogramom
 • Dobre zvládnutý manažment materiálu na stavbe
Jürgen Pischof, stavbyvedúci
Jürgen Pischof
Stavbyvedúci

S debnením SKYDECK máme pre náš stavebný projekt ten správny stropný systém. Padacia hlava umožňujúca skoré oddebnenie a jednoduchá a ľahká manipulácia nás presvedčili. Stenové debnenie MAXIMO je zasa o 25% rýchlejšie ako bežné rámové systémové debnenie. Najmä montáž tiahiel z jednej strany extrémne šetrí čas.

PERI riešenia

 • Riešenie debnenia pre steny, stropy a obvodové balkóny s premysleným cyklickým plánovaním
  MAXIMO rámové debnenie pre pohľadový betón s presne definovanými spojmi a kotvami a 25% úsporou času pri debnení stien (požiadavky materiálu na mieste stavby 800 m²)
 • SKYDECK pre debnenie stropov na jednotlivých poschodiach - úspora času vďaka jednoduchej manipulácii, rýchlemu oddebneniu pomocou sklopných hláv stojok bez žeriava (požiadavky materiálu na mieste stavby 2 200 m²)
 • Nosná konštrukcia debnenia bola zároveň využívaná ako pracovné lešenie