You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Majakka siaha až k oblakom – prvá obytná veža vo Fínsku

Údaje o projekte

Poloha: Helsinki, Fínsko

REDI Majakka – sa v súčasnosti stavia v starej prístavnej štvrti vo východnej časti centra Helsínk, v samotnom srdci Kalasatamy. Veža charakterizuje novú štvrť REDI, ktorá pozostáva zo siedmich ďalších viacpodlažných stavieb  a najväčšieho nákupno-zábavného centra v strede mesta. 

Vzhľadom na polohu projektu – blízko pobrežia, sa muselo pri plánovaní a realizácii 134 m vysokej budovy zohľadniť aj vysoké zaťaženie vetrom. Vďaka bezpečnému postupu šplhania po koľajniciach bola šplhavá zostava  neustále pevne spojená so stavbou. Postup šplhania bol rýchly a bezpečný aj pri silnom vetre. To bola rozhodujúca výhoda, pretože vietor je v tejto oblasti závažným rizikovým faktorom.

Požiadavky

Technická pomoc poskytovaná spoločnosťou PERI vo fáze plánovania, a tiež nepretržitá podpora, ktorá bola dostupná v rámci všetkých technických otázok počas stavebných prác.

Zákazník

SRV Rakennus Oy

PERI riešenia

PERI RCS P šplhavá ochranná stena slúžila ako opláštenie aj ako ochrana proti pádu z výšky. Kompletné zakrytie podlaží plášťa budovy umožnilo stavebnému tímu pracovať vždy bezpečne a efektívne a ochránilo personál pred poveternostnými podmienkami aj vo veľkej výške. Skeletová stavba bola podopretá centrálne umiestnenými výťahovými šachtami. MAXIMO rámové debnenie s pripojenými šachtovými rohmi poskytlo pri stavbe vnútorných stien jadra veľmi ekonomické riešenie. MXSE šachtové rohy slúžili ako 90° vnútorné rohy aj ako oddebňovací panel. Celé vnútorné debnenie sa dalo rýchlo oddebniť ako kompletná zostava a zdvihnúť žeriavom do ďalšieho záberu betonáže. MAXIMO vonkajšie debnenie jadra šplhalo pomocou RCS nosníkového šplhavého systému.