You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Oppidum, Bratislava

Údaje o projekte

Poloha: Bratislava , Slovenská republika

Polyfunkčný bytový dom s dvomi podzemnými poschodiami garáží sa nachádza na rohu Uzbeckej a Kazanskej ulice v Bratislave. Projekt pozostáva z dvoch objektov, pričom jeden z nich má 10  a druhý 5 nadzemných podlaží. Oba objekty spoločne vytvárajú vnútroblok, ktorý sa plánuje využívať ako priestor privátnej rekreácie obyvateľov. V podzemí každého z objektov sa nachádza parkovací dom pre 111 bytov vo vyššej budove a pre 22 bytov v nižšej budove.

 

Požiadavky

  • Stavba v súlade s časovým harmonogramom prác
  • Plynulý priebeh prác
  • Betonáž jednostranného debnenia RUNDFLEX na výšku dvoch poschodí

Zákazník

ARBET - CONSTRUCT, s.r.o.

Výhody pre zákazníka

  • Spoločnosť PERI sa na realizácii tohto ambiciózneho projektu podieľala návrhom a realizáciou systému debnenia v neľahkých podmienkach s dôrazom na naplnenie náročných požiadaviek zhotoviteľa na plynulý priebeh a dodržiavanie harmonogramu stavebných prác
Oppidum, Bratislava, Slovensko - Ján Šľachta, konateľ ARBET - CONSTRUCT, s.r.o.
Ján Šľachta
Konateľ

Pri realizácii projektu Oppidum v Podunajských Biskupiciach pre objednávateľa Slovbyt - M, Malacky, spoločnosť PERI svojou flexibilitou a technickým riešením v značnej miere prispieva k výraznému postupu výstavby diela. S firmou PERI sa dobre spolupracuje, ich progresívny prístup a rýchle riešenie problémov napomáhajú k včasnému plneniu postupových míľnikov diela. PERI svojím technickým riešením a systémom riadenia zákazky spĺňa požadované nároky zhotoviteľa na rýchlosť realizácie diela kladené investorom.

Svojím prístupom dokazujú, že ide o spoľahlivého partnera vhodného na spoluprácu pre veľké projekty náročné na krátky čas výstavby a kvalitu. Komplikované zadanie v neľahkých podmienkach nebolo pre PERI prekážkou a preverilo kvalitu ich systémov, riadiacich pracovníkov a pracovníkov technickej prípravy. Na spolupráci s firmou PERI som ocenil najmä odborné znalosti a flexibilitu, vďaka ktorým sme sa dokázali pripraviť na technicky náročné riešenie rámp parkovacieho domu, dilatačných stien a riešenie náročných oblúkových stien rámp. Technické riešenie od PERI nám pomohlo v realizácii obojstranných dilatačných stien suterénu, kde sme úspešne skombinovali debniaci systém TRIO so systémom VARIO. Taktiež návrh a postup debnenia oblúkových jednostranných stien rámp zo systému RUNDFLEX nám značne pomohol a zjednodušil stavebné práce pri výstavbe objektu. Spolupráca s firmou PERI, odborné osobné konzultácie, prístup technických pracovníkov a flexibilita systémov PERI sú hlavnou devízou pri realizácií polyfunkčného objektu.

Spoluprácu so spoločnosťou PERI a jej obchodnými zástupcami, tachnickým zázemím ako aj logistikou výdaja materiálu, príjmu, kontroly s administratívnou podporou hodnotím ako vysoko profesionálnu. Prístup od riadiacich pracovníkov až po pracovníkov zabezpečujúcich výdaj v sklade je nadštandardný.

PERI riešenia

  • Na stavbe boli použité debniace systémy TRIO, MULTIFLEX, RUNDFLEX, VARIO a SB rámy
  • Vzájomná kompatibilita a mimoriadna flexibilita systémov PERI v kombinácii s kvalitnou prípravou a dlhoročným know-how lídra na trhu s debnením a lešením napomohla plynulej realizácii technicky náročných riešení rámp parkovacieho domu, dilatačných stien, ale aj náročných oblúkových stien rámp