You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Nový Ružinov, Bratislava

Údaje o projekte

Poloha: Bratislava, Slovenská republika

Cieľom projektu bolo vybudovať modernú mestskú štvrť, ktorá zabezpečí plnohodnotný mestský život v blízkosti prírody, s vynikajúcim prístupom do všetkých častí mesta. Zároveň takú, ktorá poskytne komplexnú občiansku vybavenosť a nezahustí už existujúcu výstavbu.

Celá výstavba Nového Ružinova je rozdelená do piatich etáp. V prvej a druhej etape prebieha výstavba štyroch podobných mestských víl s piatimi nadzemnými a jedným podzemným podlažím.

Požiadavky

  • Plynulý prechod z prvej fázy výstavby do druhej s maximálnym využitím materiálu
  • Steny s požiadavkou na vysokú kvalitu povrchu betónu

Zákazník

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Výhody pre zákazníka

  • Technické riešenie, pri ktorom došlo k maximálnemu využitiu debnenia a dorezovej dosky
  • Zhotoviteľ ocenil aj široké portfólio systémov a služieb PERI, ako aj okamžité dodanie materiálov v požadovanej kvalite, množstve a termíne
Ing. Ladislav Bujko, stavbyvedúci
Ing. Ladislav Bujko
stavbyvedúci

Vďaka flexibilite logistiky a technického oddelenia PERI sme dokázali včas zabezpečiť meniace sa požiadavky na dodávky materiálu, a tým podporiť plynulosť výstavby jednotlivých objektov.

PERI riešenia

  • Betonáž základovej dosky, obvodových stien, stĺpov, šácht a atiky pomocou debniacich systémov TRIO a DOMINO
  • Pri stenách v suteréne, pri obvodových stenách a stĺpoch s požiadavkou na vysokú kvalitu povrchu betónu bol nasadený systém TRIO
  • Debnenie stropov prebiehalo pomocou nosníkového stropného debnenia MULTIFLEX