You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Malé Krasňany, Bratislava

Údaje o projekte

Poloha: Bratislava, Slovenská republika

Obytný súbor Malé Krasňany sa nachádza na rozhraní častí Bratislava-Nové Mesto a Rača a pozostáva z piatich pôdorysne zalamovaných domov so 6 alebo 7 nadzemnými podlažiami a 2 podzemnými podlažiami s parkovacím státím.

Požiadavky

  • Do technickej dokumentácie bol okrem návrhu lešenia zahrnutý aj vjazd do týchto objektov, keďže okrem fasády prebiehali súčasne aj dokončovacie práce v interiéri

Zákazník

Zhotoviteľ: STRABAG pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Bratislava
Zhotoviteľ: L - Construction, s.r.o., Bratislava

Výhody pre zákazníka

  • Rýchla reakcia technikov pri riešení každej nečakanej situácie na stavbe, čo napomohlo k včasnému dokončeniu diela
Ing. Martin Barila - S firmou PERI sa dobre spolupracuje, ich progresívny prístup a rýchle riešenie problémov napomáha k včasnému dokončeniu diela.
Ing. Martin Barila
stavbyvedúci, STRABAG pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Bratislava

S firmou PERI sa dobre spolupracuje, ich progresívny prístup a rýchle riešenie problémov napomáha dokončiť dielo včas.

Michal Hruška, stavbyvedúci - "So spoločnosťou PERI sa mi na stavbe Malé Krasňany - bytový dom 3 pracovalo bezproblémovo. Pracovníci PERI boli často krát schopní v nadštandardných termínoch zrealizovať lešenárske konštrukcie, čo výrazne napomáhalo plynulosti ostatných realizovaných prác."
Michal Hruška
stavbyvedúci, L-Construction, s.r.o., Bratislava

So spoločnosťou PERI sa mi na stavbe Malé Krasňany - bytový dom 03 pracovalo bezproblémovo. Pracovníci PERI boli častokrát schopní zrealizovať lešenárske konštrukcie v nadštandardných termínoch, čo výrazne napomáhalo plynulosti ostatných realizovaných prác.

PERI riešenia

  • Zo systému PERI UP T 72 v celkovom objeme 10 000 m² bolo zrealizované fasádne lešenie na objektoch bytový dom 03 a 05 pre potreby zhotovenia fasády

Použité PERI systémy