You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Bytový komplex AHOJ, Bratislava - Sliačska

Údaje o projekte

Poloha: Bratislava, Slovenská republika

Na úpätí Malých Karpát v blízkosti lesoparku v Bratislave vznikol nový bytový komplex zložený z troch bytových jednotiek.

Požiadavky

  • Návrh debnenia prefabrikovaných balkónov na mieru projektu
  • Rýchle riešenie vzniknutých situácii na stavbe pre realizáciu projektu vrámci časového harmonogramu

Zákazník

H B H a.s., Považská Bystrica

Výhody pre zákazníka

  • Operatívne riešenie vzniknutých kritických sitácii na stavbe v spolupráci s odbornými poradcami a technikmi PERI
  • Riešenie debnenia na mieru projektu pre výrobu prefabrikovaných balkónov pomocou stropného nosníkového systému MULTIFLEX a nosníkov GT 24
Ľuboš Viater, stavbyvedúci
Ľuboš Viater
Stavbyvedúci

Na stavbe Bytový dom AHOJ používame viacero druhov stenového debnenia, ako sú systémy DOMINO, systém TRIO a skúšame aj nový systém DUO. Rýchle riešenie problémov v spolupráci s odbornými poradcami a technikmi firmy PERI napomáha k včasnému ukončeniu diela.

PERI riešenia

  • Debnenie stien kombináciou systémov TRIO a ľahkého debnenia DUO
  • Vodorovné nosné konštrukcie tvoria železobetónové stropné dosky realizované nosníkovým systémom MULTIFLEX
  • Prefabrikované balkóny debnené pomocou MULTIFLEX a nosníkov GT 24