You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Bytový dom Nobelova, Bratislava

Údaje o projekte

Poloha: Bratislava, Slovenská republika

Projekt na Nobelovej ulici v Bratislave pozostáva z troch deväťpodlažných bytových domov v tvare písmena "L". Po ukončení výstavby bude k dispozícii celkovo 351 bytových jednotiek, 7 obchodných priestorov a parkovacie jednotky pre vlastníkov bytov ako aj návštevníkov.

Objekt má jednostranne uskakovaný tvar, čo kopírujú aj steny a stropy budovy. Steny, ktoré sú uskočené v polovici modulu, sú uložené na stropy a zavesené na priečnu a pozdĺžne steny.

Požiadavky

  • Rýchlosť a spoľahlivosť dodávok materiálu
  • Minimalizácia dodatočných nákladov v dôsledku nesprávnej manipulácie s materiálom na stavbe

Zákazník

Zhotoviteľ: DACH - MP s.r.o.

Výhody pre zákazníka

  • Optimáne technické návrhy spolu s prepracovanou logistikou napomohli k rýchlej realizácii stavby
  • Prítomnosť a školenie servisného tímu dopomohli k eliminácii dodatočných nákladov, súvisiacich s nesprávnou manipuláciou a s nesprávnym zaobchádzaním s materiálom
Ing. Jozef Vráblik, stavbyvedúci
Ing. Jozef Vráblik
stavbyvedúci

Rýchlosť a spoľahlivosť dodávok, ako aj optimálne technické návrhy značne dopomohli k realizácii diela pred termínom. Rovnako aj pravidelné návštevy PERI servisného tímu nám pomohli v správnej manipulácii s tovarom a do značnej miery eliminovali škody plynúce z poškodenia debnenia.

PERI riešenia

  • Všetky zvislé konštrukcie rástli pomocou systému TRIO
  • Pri jednostrannom debnení bol nasadený systém SB pre prenos zaťaženia s celkovou dĺžkou 25 m
  • Na stavbu bolo dodané stropné nosníkové debnenie MULTIFLEX s celkovou plochou 2 000 m²

Použité PERI systémy