You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

AB Rosum, Bratislava

AB Rosum, Bratislava, Slovensko
AB Rosum, Bratislava, Slovensko - Kotvenie lešenia bolo realizované rozopretím do stropov.

Údaje o projekte

Poloha: Bratislava - Ružinov, Slovenská republika

AB Rosum je administratívny komplex s polyfunkčnými priestormi na prízemí, pričom prenajímateľná plocha kancelárií dosahuje 20 800 m2, zvyšok tvoria menšie obchody a občianska vybavenosť. Komplex pozostáva z dvoch dvanásťpodlažných veží výšky 43 m prepojených v nižšej časti parkovacím domom výšky 15 m s terasou a spoločnými priestormi. Administratívne objekty majú lichobežníkový pôdorys, garážový dom má tvar obdĺžnika.

 

Požiadavky

  • Vypracovanie kompletnej technickej dokumentácie lešenia vrátane statického posudku
  • Riešenie rámp na vykládku skla a vjazd do objektu

Zákazník

Zhotoviteľ fasády:
Ingsteel s.r.o., Bratislava

Výhody pre zákazníka

  • Variabilita a vzájomná kompatibilita systémov lešenia, debnenia a podperných systémov PERI umožnila pripraviť systémové riešenie presne na mieru
  • Dodania technickej dokumentácie a statického posudku od PERI
  • Dodržanie všetkých podmienok kladených zhotoviteľom
AB Rosum, Bratislava, Slovensko - Ing. Miroslav Petija, stavbyvedúci, Ingsteel, s.r.o. - "Široká škála komponentov PERI UP nám umožnila rýchlu a bezpečnú prácu na pomerne veľkých plochách, vďaka čomu vieme splniť čoraz náročnejšie časové podmienky kladené investorom. Pri práci s prevetrávanými plášťami napomáha hlavne systém prekotvenia lešenia do vnútra budovy."
Ing. Miroslav Petija
Stavbyvedúci

Široká škála komponentov PERI UP nám umožnila rýchlu a bezpečnú prácu na pomerne veľkých plochách, vďaka čomu vieme splniť čoraz náročnejšie časové podmienky kladené investorom. Pri práci s prevetrávanými plášťami napomáha hlavne systém prekotvenia lešenia do vnútra budovy.

PERI riešenia

  • Montáž fasádneho opláštenia na vežiach so systémami PERI UP Rosett a PERI UP T 72
  • Kotvenie lešenia bolo realizované rozopretím do stropov