You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

AB Rosum, Bratislava

Údaje o projekte

Poloha: Bratislava - Ružinov, Slovenská republika

AB Rosum je administratívny komplex s polyfunkčnými priestormi na prízemí, pričom prenajímateľná plocha kancelárií dosahuje 20 800 m², zvyšok tvoria menšie obchody a občianska vybavenosť. Komplex pozostáva z dvoch dvanásťpodlažných veží výšky 43 m prepojených v nižšej časti parkovacím domom výšky 15 m, s terasou a spoločnými priestormi. Administratívne objekty majú lichobežníkový pôdorys, garážový dom má tvar obdĺžnika.

Požiadavky

  • Vypracovanie kompletnej technickej dokumentácie lešenia vrátane statického posudku
  • Riešenie rámp na vykládku skla a vjazd do objektu

Zákazník

Zhotoviteľ fasády:
Ingsteel s.r.o., Bratislava

Výhody pre zákazníka

  • Variabilita a vzájomná kompatibilita systémov lešenia, debnenia a podperných systémov PERI umožnila pripraviť systémové riešenie presne na mieru
  • Dodania technickej dokumentácie a statického posudku od PERI
  • Dodržanie všetkých podmienok kladených zhotoviteľom
AB Rosum, Bratislava, Slovensko - Ing. Miroslav Petija, stavbyvedúci, Ingsteel, s.r.o. - "Široká škála komponentov PERI UP nám umožnila rýchlu a bezpečnú prácu na pomerne veľkých plochách, vďaka čomu vieme splniť čoraz náročnejšie časové podmienky kladené investorom. Pri práci s prevetrávanými plášťami napomáha hlavne systém prekotvenia lešenia do vnútra budovy."
Ing. Miroslav Petija
Stavbyvedúci

Široká škála komponentov PERI UP nám umožnila rýchlu a bezpečnú prácu na pomerne veľkých plochách, vďaka čomu vieme splniť čoraz náročnejšie časové podmienky kladené investorom. Pri práci s prevetrávanými plášťami napomáha hlavne systém prekotvenia lešenia do vnútra budovy.

PERI riešenia

  • Montáž fasádneho opláštenia na vežiach so systémami PERI UP Rosett a PERI UP T 72
  • Kotvenie lešenia bolo realizované rozopretím do stropov