Obnova južného opevnenia, Bardejov, Debnenie RUNDFLEX

Obnova južného opevnenia
Bardejov, Slovenská republika

V Bardejove sa koncom roka 2016 začali rekonštrukčné práce južnej časti hradného opevnenia. Pri archeologickom prieskume krajského pamiatkového úradu v Prešove bol odhalený rozsiahly komplex s bránou a mostom, ktorý bol spojený s južným barbakanom.

Priestor vo vnútri podkovitého predbránia slúži na prepojenie Rhodyho ulice s hradnou priekopou. Vstup z Rhodyho ulice je o približne 6,50 m vyššie ako vstup z hradnej priekopy. Vnútorné priestory dvojpodlažnej budovy budú využívané na kultúrno-prezentačné účely.

Zákazník

Zhotoviteľ: CUKSTAV s.r.o., Bardejov

 

 

Miesto

Projekt

Dojmy z projektového procesu

Informácie o projekte

Igor Nachtman - Stavbyvedúci
Igor Nachtman - Stavbyvedúci
Igor Nachtman
stavbvedúci
PERI ponúklo komplexné riešenia detailov pri realizácii pohľadového betónu. Veľkým benefitom bolo aj nasadenie kruhového debnenia RUNDFLEX s plynulým nastavením polomeru oblúka, ktoré výrazne dopomohlo dosiahnuť oblúkové plochy vysokej kvality.

Použité PERI systémy

Pracujete na podobnom projekte?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.
Hľadať kontakt na predaj
Obnova južného opevnenia, Bardejov, Debnenie RUNDFLEX
Obnova južného opevnenia, Bardejov, Debnenie RUNDFLEX