Najvyššia možná kvalita pohľadového betónu

Most Hongkong-Zhuhai-Macao (HZMB) | Budovy riadiaceho centra tunela Východ a Západ
Hongkong, Čína

Dve viacpodlažné riadiace centrá, umiestnené na dvoch umelých ostrovoch s rozlohou 100 000 m² na západnom a východnom konci tunela. Stavba na západnom ostrove s rozlohou úžitkovej plochy cca 19 000 m² sa skladá zo strojovne, protipožiarneho zariadenia a administratívnej časti. Celá budova má 1 podzemné a tri nadzemné podlažia s celkovou výškou okolo 20 m. Stavba pri východnom konci tunela má úžitkovú plochu cca 27 000 m². Budova má 4 podlažia s celkovou výškou okolo 23,60 m a s využitím pre účely strojovne, maloobchodných priestorov, ako aj výstavy o tom ako bol zrealizovaný daný projekt obrovských rozmerov.

Zákazník

China Communications Construction Company Ltd. (CCCC)

Miesto

Projekt

Dojmy z projektového procesu

Informácie o projekte

Meng Fanli | Lin Ming | Liu Haiqing, Vedúci projektu na západnom ostrove | Projektový manažér | Vedúci projektu na východnom ostrove
Meng Fanli | Lin Ming | Liu Haiqing, Vedúci projektu na západnom ostrove | Projektový manažér | Vedúci projektu na východnom ostrove
Meng Fanli | Lin Ming | Liu Haiqing
Vedúci projektu na západnom ostrove | Projektový manažér | Vedúci projektu na východnom ostrove
PERI zohrávalo významnú úlohu pri realizácii týchto kľúčových objektov ako sú vstupy do tunelov, vlnolamov a budovy riadiacich centier, ktorých výstavba bola obrovskou výzvou práve kvôli požiadavke na najvyššiu kvalitu. Presun tunelového debniaceho vozíka bol nenáročný a zároveň zabezpečil najvyššiu možnú bezpečnosť ako aj prvotriednu kvalitu pohľadového betónu. V neposlednom rade by sme chceli vyzdvihnúť profesionálne technické riešenia a služby ako aj snahu technického oddelenia PERI o dokonalosť.

Použité PERI systémy

Pracujete na podobnom projekte?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.

Hľadať kontakt na predaj
Najvyššia možná kvalita pohľadového betónu
Najvyššia možná kvalita pohľadového betónu