You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Diaľničný most cez rieku Mersey, Veľká Británia

Diaľničný most cez rieku Mersey, Runcorn to Widnes, Veľká Británia - Celkovo 3 pylóny s maximálnou výškou 125 m nesú most na severo - západe Anglicka, ktorého šírka je okolo 1 000 m. Most vedie ponad rieku Mersey a spolu s predmostiami je dlhý 2 130 m. Pre tento projekt spoločnosť PERI dodala na zákazku zhotovené samošplhavé debnenie, ktoré zabezpečilo plynulý priebeh výstavby bez použitia žeriava, v každom počasí.
Mersey Gateway Bridge, Runcorn to Widnes, Great Britain: Horizontálne umiestnené oporné rámy SB
Landmark Mersey Gateway on form with help from PERI
Riešenie debnenia na mieru pre zložitú konštrukciu pylónov - Horizontálne umiestnenie oporných rámov SB zabezpečovalo rozlohovo veľkorysý pracovný priestor; okrem toho bol zabezpečený aj prenos zaťaženia pri betonáži rozšírených častí priamo do pylónov.
ACS samošplhavé debnenie s uzatvárateľnou pracovnou plošinou.

Údaje o projekte

Poloha: Runcorn to Widnes, Spojené kráľovstvo

 • Zavesený most cez rieku Mersey s 3 pylónmi, ktorých výška je 125 m (na juhu), 80 m (v strede) a 110 m (na severe)
 • Most má celkovú dĺžku vrátane predmostí: 2 130 m

Požiadavky

 • Výstavba všetkých pylónov a mostovky so 6 jazdnými pruhmi
 • Obojstranne rozšírené pylóny pre podopretie mostovky
 • Bezpečné pracovné podmienky aj pri vysokej rýchlosti vetra

Zákazník

Merseylink J.V.:
FCC Construccion S.A.;
Kier Infrastructure & Overseas Ltd.;
Samsung C&T Corp.

Výhody pre zákazníka

 • Úspora nákladov na žeriav
 • Plynulá práca bez prerušenia aj počas nepriaznivých poveternostných podmienok
 • Rýchly postup výstavby vďaka súbežnému šplhaniu viacerých šplhavých jednotiek
 • Ochrana proti vetru a dažďu aj vo veľkej výške
 • Zvýšená bezpečnosť práce pre zamestnancov na stavbe
 • Dostatočne veľký pracovný priestor
 • Jednoduchý presun lešenia pre vystužovanie a materiálu pomocou špeciálneho riešenia, ktoré sa skladá zo zaveseného, odsúvateľného debnenia a sklápacích pracovných lávok systému ACS R
Mr C H Lee, Technický riaditeľ - PERI ACS samošplhavý systém s hore otvoreným debnením a lešenie PERI UP zabezpečili rýchle a jednoduché debnenie pylónov.
Mr. C H Lee
Technický riaditeť

PERI ACS samošplhavý systém s odsúvateľným debnením a lešenie PERI UP zabezpečili rýchle a jednoduché debnenie pylónov ako aj bezpečný prístup. Tento systém zrýchlil betonáž a tým skrátil cyklus výstavby, vďaka čomu sme boli schopní každých 5 dní vyšplhať o 5 m vyššie.

PERI riešenia

 • Debnenie a systém šplhania presne podľa požiadaviek projektu
 • Stavebné práce prebiehali bez použitia žeriava vďaka samošplhavému systému ACS a šplhavým jednotkám vyrobeným na mieru. Pri štandardných podmienkach debnenie prebiehalo v cykle 5 m za 5 dní.
 • Uzatvorená pracovná plošina v rámci šplhavého debnenia
 • Prenos zaťaženia v rozšírenej časti pylónov pomocou horizontálne umiestnených oporných rámov SB
 • Výška betonáže presne zladená s miestom kotvenia, ktoré nadväzuje na predchádzajúci záber
 • Pravidelné podpora na stavbe projektovým manažérom PERI