You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Diaľničný most cez rieku Mersey, Veľká Británia

Údaje o projekte

Poloha: Runcorn to Widnes, Spojené kráľovstvo

 • Zavesený most cez rieku Mersey s 3 pylónmi, ktorých výška je 125 m (na juhu), 80 m (v strede) a 110 m (na severe)
 • Most má celkovú dĺžku vrátane predmostí: 2 130 m

Požiadavky

 • Výstavba všetkých pylónov a mostovky so 6 jazdnými pruhmi
 • Obojstranne rozšírené pylóny pre podopretie mostovky
 • Bezpečné pracovné podmienky aj pri vysokej rýchlosti vetra

Zákazník

Merseylink J.V.:
FCC Construccion S.A.;
Kier Infrastructure & Overseas Ltd.;
Samsung C&T Corp.

Výhody pre zákazníka

 • Úspora nákladov na žeriav
 • Plynulá práca bez prerušenia aj počas nepriaznivých poveternostných podmienok
 • Rýchly postup výstavby vďaka súbežnému šplhaniu viacerých šplhavých jednotiek
 • Ochrana proti vetru a dažďu aj vo veľkej výške
 • Zvýšená bezpečnosť práce pre zamestnancov na stavbe
 • Dostatočne veľký pracovný priestor
 • Jednoduchý presun lešenia na vystužovanie  materiálu pomocou špeciálneho riešenia, ktoré sa skladá zo zaveseného, odsúvateľného debnenia a sklápacích pracovných lávok systému ACS R
Mr. C H Lee
Technický riaditeť

PERI ACS samošplhavý systém s odsúvateľným debnením a lešenie PERI UP zabezpečili rýchle a jednoduché debnenie pylónov, ako aj bezpečný prístup. Tento systém zrýchlil betonáž a tým skrátil cyklus výstavby, vďaka čomu sme boli schopní každých 5 dní vyšplhať o 5 m vyššie.

PERI riešenia

 • Debnenie a systém šplhania presne podľa požiadaviek projektu
 • Stavebné práce prebiehali bez použitia žeriava vďaka samošplhavému systému ACS a šplhavým jednotkám vyrobeným na mieru. Pri štandardných podmienkach debnenie prebiehalo v cykle 5 m za 5 dní.
 • Uzatvorená pracovná plošina v rámci šplhavého debnenia
 • Prenos zaťaženia v rozšírenej časti pylónov pomocou horizontálne umiestnených oporných rámov SB
 • Výška betonáže presne zladená s miestom kotvenia, ktoré nadväzuje na predchádzajúci záber
 • Pravidelná podpora na stavbe projektovým manažérom PERI