Malé Krasňany, Bratislava - Na objekty bytového domu 03 a 05 bolo dodaných celkovo 10 000 m² lešenia PERI UP T 72.

Malé Krasňany
Bratislava, Slovenská republika

Obytný súbor Malé Krasňany sa nachádza na rozhraní častí Bratislava-Nové Mesto a Rača a pozostáva z piatich pôdorysne zalamovaných domov so 6 alebo 7 nadzemnými podlažiami a 2 podzemnými podlažiami s parkovacím státím.

Zákazník

Zhotoviteľ: 
STRABAG pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Bratislava
Zhotoviteľ: 
L - Construction, s.r.o., Bratislava

 

 

 

 

Projekt

Dojmy z projektového procesu

Informácie o projekte

Ing. Martin Barila - S firmou PERI sa dobre spolupracuje, ich progresívny prístup a rýchle riešenie problémov napomáha k včasnému dokončeniu diela.
Ing. Martin Barila - S firmou PERI sa dobre spolupracuje, ich progresívny prístup a rýchle riešenie problémov napomáha k včasnému dokončeniu diela.
Ing. Martin Barila
stavbyvedúci, STRABAG pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Bratislava
So spoločnosťou PERI sa dobre spolupracuje, ich progresívny prístup a rýchle riešenie problémov napomáha dokončiť dielo včas.

Pracujete na podobnom projekte?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.

Hľadať kontakt na predaj
Malé Krasňany, Bratislava - Na objekty bytového domu 03 a 05 bolo dodaných celkovo 10 000 m² lešenia PERI UP T 72.
Malé Krasňany, Bratislava - Na objekty bytového domu 03 a 05 bolo dodaných celkovo 10 000 m² lešenia PERI UP T 72.