You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Mauzóleum vyhladenia poľskej dediny Michniów, Poľsko

Údaje o projekte

Poloha: Michniów, Poľsko

 • Múzeum predstavuje tradičnú dedinskú chalupu, ktorá sa postupne rozpadáva
 • Charakterisktické pre stavbu sú mnohé šikmé plochy ako aj štruktúra dreva na povrchu pohľadového betónu

  Architekt: Mirosław Nizio, Nizio Design International, Varšava, Poľsko

Požiadavky

 • Variabilné naklonenie a podopretie striech a  prenos vysokého zaťaženia vo výške až do 15 m
 • Steny s hrúbkou medzi 80 cm a 150 cm v niektorých častiach s prudkým sklonom
 • Betónová strecha s hrúbkou 80 cm a sklonom od 40° do 50°
 • Dobrá kvalita povrchu betónu (bez požiadavky na pohľadový betón)

Zákazník

Firma Budowlana „Anna Bud“ Sp. z o.o.

Bilcza, Morawica, Poľsko

Výhody pre zákazníka

 • Ekonomicky výhodné riešenie debnenia celej stavby
 • Dodávka materiálu just-in-time
 • Vysoká kvalita riešenia a dobrá kvalita pohľadového betónu
 • Efektívne pracovné postupy s PERI systémami debnenia
 • Rýchle riešenia prostredníctvom neustálej podpory projektového manažéra PERI na stavbe
Mauzóleum vyhladenia poľskej dediny Michniów, Poľsko - Rafał Adamski, vedúci projektu
Rafał Adamski
Vedúci projektu

Vďaka profesionálnej spolupráci a technickej podpore PERI už vo fáze projektovania bolo možné stavbu aj napriek komplikovanej konštrukcii rýchlo a bezproblémovo debniť a betónovať.

PERI riešenia

 • Koncept debnenia prispôsobený na mieru projektu
 • Použitie špeciálneho debnenia bolo zredukované na minimum
 • Konštrukcia prudko naklonených stien debnená pomocou TRIO
 • Podperný systém zložený z MULTIPROP podperných veží a systémových komponentov VARIOKIT sa dal priamo na stavbe jednoducho prispôsobiť rozdielnym výškam a nakloneniam strechy