You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Návštevné centrum Lascaux IV, Francúzsko

Údaje o projekte

Poloha: Montignac, Francúzsko

Kompletná replika jaskyne "Lascaux 4" je centrálnym elementom komplexu múzea CIAP

Požiadavky

 • Presná replika historických malieb jaskyne "Lascaux 4" v pomere 1:1
 • Tvarovo presná, rôzne naklonená konštrukcia steny s približne 2.500 m² a s výškou do 13,50 m
 • Najvyšia kvalita povrchu betónu aj vďaka preglejke FinPly

Zákazník

Zhotoviteľ
SOPRECO – LAGARRIGUE

Návrh debnenia
PERI SAS Francúzsko

Výhody pre zákazníka

 • Hospodárne riešenie debnenia vďaka použitiu štandardizovaných systémov
 • Efektívne pracovné postupy vďaka zaisteniu kompletných bezpečnostných opatrení
 • Ochrana okrajov stavby proti pádu s modulovým systémom MXP lávok s príslušnou koncovou lávkou a zábradlím
 • Rýchle a jednoduché debnenie vysokých a naklonených stien až do 13,50 m
Joseph Bernardo, stavbyvedúci; Serge Bertrand, stavbyvedúci; Patrice Viguié, stavbyvedúci
Joseph Bernardo, Serge Bertrand, Patrice Viguié
Stavbyvedúci

Po zvážení všetkých možností sme si zvolili pre realizáciu naklonených stien projektu Lascaux debniace systémy TRIO a VARIO. Manipulácia s panelmi TRIO je jednoduchá a súčasne praktická a naklonené plochy bolo možné spolu spojiť bez akýchkoľvek problémov aj napriek zmenám sklonov medzi jednotlivými zábermi. Po vykonaní niekoľkých prispôsobení sa debnenie VARIO osvedčilo ako veľmi rozumná voľba pre debnenie susediacich stien s opačným sklonom.

PERI riešenia

 • Celý koncept bol postavený na podrobnej technickej príprave, riešení bezpečného debnenia a priebežných konzultácii priamo na stavbe
 • Realizácia celej architektúry so šikmými stenami a rôznym sklonom
 • Panely na mieru zo stenového nosníkového debnenia VARIO GT 24 boli použité najmä na rohoch, kde sa stretávali dve opačne naklonené plochy, ktoré vytvárali zložité prieniky
 • Presun veľkorozmerných prvkou jedným zdvihom žeriava
 • V súlade so všetkými požiadavkami