You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Hlavné sídlo Bee'ah, Sharjah, Spojené Arabské Emiráty

Údaje o projekte

Poloha: Sharjah, Spojené arabské emiráty

 • 7 000 m2 využitého povrchu na celkovej ploche 90 000 m2
 • Komplikovaný tvar budovy bol inšpirovaný púštnymi dunami. Nad vstupnou halou sa nachádza obrovská kupola
 • 23 m dlhá, 17 m široká a 15,30 m vysoká kupola
 • Oblúkové steny

Požiadavky

 • Veľký dôraz bol kladený na výsledný pohľadový povrch betónu, pri ktorom boli presne špecifikované spoje a rozmiestnenie tiahel
 • Návrh debnenia na mieru projektu pre zložitý tvar hlavnej kupoly
 • Podperný systém s veľkou únosnosťou a flexibilitou pre 15,30 m vysoké debnenie kupoly
 • V priebehu stavebných prác bola nízka miera tolerancie a bol kladený veľký dôraz na vysokú úroveň bezpečnosti

Zákazník

Al Futtaim Carillion

Výhody pre zákazníka

 • Pohľadový povrch betónu v najvyššej kvalite
 • Jednotný tvar spojov a presné rozmiestnenie tiahiel
 • Súbežná realizácia oboch polovíc kupoly
 • Na mieru projektu narezané preglejky, pri realizácii boli použité preglejky vo vysokej kvalite
 • Bezpečný prístup na všetky pracovné úrovne
Hamish James, Projektový manažér (Al Futtaim Carillion)
Hamish James
Projektový manažér (Al Futtaim Carillion)

Kľúčovým ukazovateľom pri výbere dodávateľa bola pre nás séria úspechov pri realizácii zložitých projektov s výsledným pohľadovým povrchom betónu. Na základe predchádzajúcich skúseností spoločnosti PERI pri podobných projektoch, sme sa rozhodli nadviazať spoluprácu pri návrhu riešenia pre naše debnenie. Pre úspech projektu bola dôležitá aj efektívna spolupráca medzi PERI a tímom Al Futtaim Carillion priamo na stavbe.

PERI riešenia

 • VARIO GT 24 pre debnenie oblých stien
 • Návrh a výroba prvkov debnenia presne podľa požiadaviek projektu pre realizáciu debnenia kupoly
 • Podperný systém PERI UP pre realizáciu debnenia kupoly
 • Lešenie PERI UP použité pre pracovné plošiny