You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

MULTIFLEX konfigurátor

O aplikácii

Pomocou konfigurátora PERI MULTIFLEX sa dajú rýchlo a presne optimalizovať dovolené vzdialenosti medzi nosníkmi a podpernými stojkami.

Prejsť na MULTIFLEX konfigurátor


Popis funkčnosti

Najprv si užívateľ vyberie kombináciu nosníkov z nasledujúcich možností: GT 24/ GT 24, GT 24/ 2xGT24, VT 20K/ VT 20K, VT 20K/ 2xVT 20K a VT 20K/ GT 24. Ďalej zadáme hrúbku stropnej dosky a rozostup pomocných nosníkov. Po zadaní vstupných údajov aplikácia určí maximálnu prípustnu hodnotu pre hlavné nosníky. Po zadaní hodnoty, pre hlavné nosníky, aplikácia vypočíta maximálne prístupný tlak na jednotlivé nosníky a dĺžku konzol.

Výstup je dostupný v PDF, ktorý sa dá následne uložiť na nosič, vytlačiť alebo poslať e-mailom. Súčasťou dokumetu je aj popis konštrukcie pre zákazníkov.


Normy

Predpokladané zaťaženie je v súlade s DIN EN 12812-2008-12 pri špecifikácii hmotnosti čerstvého betónu ɣc= 24,5 kN/m³ (g = 9,81 m/ s²).