You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Kalkulačka tlaku betónu

O programe

PERI kalkulačka tlaku betónu sa používa ako podpora pre kvalifikovaného používateľa pri výpočte tlaku čerstvého betónu v súvislosti s liatím betónu pre jednotlivé systémy debnenia PERI. Vďaka tejto kalkulačke získava užívateľ veľmi rýchly prehľad o zaťažení a deformácii debnenia, výsledkom čoho je jeho hospodárne využívanie.

Prejsť na Kalkulačku tlaku betónu


Popis funkcionality

Kalkulačka tlaku betónu PERI poskytuje rýchlu podporu tým, že vypočíta aktuálny tlak čerstvého betónu, konkrétnejšie maximálnu rýchlosť liatia na základe normy DIN 18218: 2010-01.

Aplikácia určuje maximálnu rýchlosť liatia betónu pri debniacich systémoch TRIO, MAXIMO a DOMINO v závislosti na špecifických požiadavkách výšky a deformácie v súlade s normou DIN 18202:2013-04.

Maximálnu rýchlosť liatia betónu pre stenové debnenie MAXIMO 330, MAXIMO 270, TRIO 270, TRIO 330 a DOMINO 250 s ich systémi kotiev DW15, DW20, MX15 a MX 18 je možné určiť priamo na stavbe.

Výsledky a ukážky montáže systémov debnenia sú graficky znázornené na obrazovke.

Výstupy z aplikácie sú vo formáte PDF vhodné pre tlač alebo odoslanie e-mailom. Dokument obsahuje celý popis montáže potrebný pre zákazníkov.

 


Normy

Základné štandardy

V roku 2010 bola vydaná revidovaná nemecká norma DIN 18218:2010-01 o tlaku čerstvého betónu na zvislé debnenie. Norma zahŕňa aj ľahkozhutniteľný betón (F5 a F6) ako aj samozhutniteľný betón (SCC). Na základe tejto normy boli stanovené a definované požiadavky pre PERI webovú aplikáciu.

Výhody používania aplikácie

Kalkulačka tlaku betónu bola vyvinutá, aby pomohla užívateľom systémov PERI určiť prístupný tlak čerstvého betónu na debnenie, a tak zabezpečiť jeho efektívne využívanie. Webová aplikácia ponúka možnosti riešenia v súvislosti so špecifikami PERI stenového debnenia. Zároveň ponúka rýchlu odpoveď na otázku ako rýchlo sa dá debniť s konkrétnym systémom debnenia. Vďaka tomu sa dajú systémy stenového debnenia využiť veľmi hospodárne s ohľadom na mieru zaťažiteľnosti a deformovateľnosti.

S touto online aplikáciou sa dá predísť preťaženiu debnenia, jeho deformácií ako aj nesúladu medzi požiadavkami na kvalitu systémov stenového debnenia DOMINO, TRIO a MAXIMO v závislosti na jeho denno dennom používaní.