With PERI SCS, the loads from the fresh concrete pressure are transferred without formwork ties through the brackets into the climbing anchors of the previous concreting section.

SCS Šplhavý systém

Flexibilne prispôsobiteľný konzolový systém pre inžinierske stavby

Šplhavý systém SCS je založený na modulovom koncepte a umožňuje tak optimálne prispôsobenie špecifickým požiadavkám a tvarom pri zachovaní vysokej úrovne hospodárnosti. Toto riešenie pre optimalizáciu materiálu vyniká tým, že pre prvé zábery používa rovnaké prvky, ako pre ďalšie nasledujúce zábery. Zaťaženie vyvolané tlakom čerstvého betónu je prenášané konzolou do kotvy predchádzajúceho betonárskeho záberu. Vodorovné pracovné plochy zaisťujú, že prácu možno vykonávať bezpečne vďaka horizontálnemu usporiadaniu plošín, aj keď sa používajú pod uhlom. Veľké konzoly zložené z viacerých prvkov presviedčajú optimalizovaným časom nasadenia žeriavu a môžu byť dodané na stavenisko už vopred zmontované.


 • Optimalizované využitie času žeriava

  vďaka veľkým zostavám premiestňovaným žeriavom aj s vysokým debnením a pre kruhové konštrukcie
   

 • Riešenie pre optimalizáciu materiálu

  s rovnakým debnením a konštrukčnými prvkami pre prvý aj ďalšie pravidelné zábery

 • Bezpečné vodorovné pracoviská

  pretože je možné lávky vyrovnať vodorovne aj počas prác na naklonenej ploche

 • Hospodárne aj pre obojstranné debnenie

  vďaka minimálnemu počtu prídavných prvkov pre vysoké využitie materiálu a zníženie požiadaviek na logistiku

Systémové varianty

SCS 190

šírka konzol cca 1,90 m so sklopným zariadením pre oddebňovanie;
SCS 190 vyžaduje minimum priestoru a je tou najhospodárnejšou verziou

SCS 250

šírka konzol cca 2,50 m s vozíkom pre odsúvanie stenového debnenia bez potreby žeriava

SCS oporný rám

modulová konštrukcia zo sklopného nosníka, vysokoúnosnej vzpery a závory pre prenos zaťaženia z jednostranného betonárskeho záberu do základov

SCS obojstranné debnenie

len s minimálnym množstvom prídavných prvkov, je možné použiť šplhavé konzoly aj pre obojstranné debnenie s tiahlami do výšky 6,00 m

Projekty

Máte záujem o SCS?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.

Hľadať kontakt na predaj