You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIOKIT vysokoúnosná podperná veža VST

O produkte

VST vysokoúnosná podperná veža slúži ako podpera a používa sa pri projektoch s požiadavkou na hlavný prenos vysokého zaťaženia. Môže byť postavená a použitá ako samostatne stojaca veža, hlavný nosník alebo pracovná lávka.

Rýchla montáž
so spojmi na čapy a predmontovanými vežovými segmentmi do výšky 10 m

Jednoduché výškové nastavenie
vďaka prenosnej hydraulike, s ktorou je možné nastavovať hlavu aj pri plnom zaťažení

Hospodárne riešenie
so všetkými systémovými prvkami z nájomných skladov PERI


Technické údaje

  • pre veže na 4 nohách, veže s dodatočnými nohami, podperné zostavy, zostavy pre hlavné nosníky a priestorové podperné konštrukcie
  • pre zaťaženie na nohu do 700 kN
  • štandardné použitie do výšky 40 m
  • s rovnomerne rozvrhnutými dĺžkami nosníkov RCS, dvomi medzikusmi a hlavou môžu byť realizované plynulo všetky výšky

Použitie

Začlenením štandardizovaných systémových prvkov, sa dajú vytvoriť nasledovné typy lešenia:

Veže na 4 nohách
štandardné rozmery 2 m x 2 m
alebo v rámci statických požiadaviek až do rozmerov 6,50 m x 6,50 m

Veže s dodatočnými nohami
Pri vysokom zaťažení sa dá kapcita únosnosti zvýšiť pridaním ďalšej nohy

Podperné rámy
Samostatne stojaca podperná veža sa dá spojiť s rámami, čím sa dosiahne výrazne väčší priečny rez

Komplexná zostava lešenia
pri spojení samostatných podperných rámov sa dá zväčšiť priečny rez v druhom smere

Vysokoúnosné podperné rámy 
v oblasti oporných a mostných pilierov môže byť systém použitý spolu s centrickým stužením ako hlavný nosný rám až do výšky 10 m

Systém je doplnený lešením PERI UP, ktorý zabezpečuje bezpečný prístup