You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIOKIT vysokoúnosný priehradový nosník VRB

O produkte

VRB priehradový nosník sa najčastejšie používa pri stavbe mostov ako podperná konštrukcia od 25 do 40 m a vyznačuje sa extrémne vysokým priehybovým momentom 3 000 kNm.

Efektívne využitie materiálu
vysoká únosnosť systémových prvkov zaisťuje optimálne využitie materiálu a tým minimalizáciu nákladov

Rýchle dĺžkové nastavenie 
jednoduché nastavenie priehradových nosníkov na premenlivé rozpätie s minimálnym počtom rôznych rámov

Vysoká bezpečnosť
integrovateľné riešenia pracovných plôch a výstupov s modulovým lešením PERI UP


Technické údaje

  • vyvinuté pre rozpätie do 40 m a priehybový moment 3 000 kNm
  • vďaka kombináciám rámov rôznych dĺžok a teleskopickej funkcii podperného rámu môžu byť úplne realizované všetky rozpätia a zvládnuté akékoľvek montážne tolerancie na podperách

Typy rámov

Systém pozostáva z rôznych typov rámov s rozdielnou dĺžkou a nosnosťou, ktorých kombináciou sa dajú vytvoriť rámy s rôznym rozpätím.

Druhy rámov:

Nosné rámy
pre prenesenie záťaže do vysokoúnosných podperných veží

Spojovacie rámy
pre rozloženie sily v blízkosti nosníkov ako aj pri stredových nosníkoch a spojoch

Štandardné rámy
pre použitie v strednom rozpätí

Štandardizované a centrované spojenie horizontálneho a vertikálneho stuženia umožňuje optimálne využívanie kapacity nosnosti a materiálov.