You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIOKIT stavebnica pre systém mostov

O produkte

Technická špecifikácia

Nosná konštrukcia je posúvaná na miesto novej betonáže spolu s debnením. Na rozdiel od systému lávok, debniace komponenty ostávajú na pôvodnom mieste. V závislosti od štruktúry stavby sa používa buď horné, alebo dolné pohyblivé zariadenie.

Výhodou horného posuvného mechanizmu je použiteľnosť pri veľkom množstve zakrivení a pri ľubovoľnom priereze.

Technológia debnenia
Štruktúry mostov, ktoré sú stavané pomocou nosnej konštrukcie majú spravidla komorový prierez, vo výnimočnom prípade to môže byť aj prierez v tvare písmena T.

V prípade pohyblivej nosnej konštrukcie sa debnenie skladá z bežne používaných nosníkov stenového debnenia. Oceľové nosníky so špeciálnym napájaním a spojom sa používajú predovšetkým na mobilnú podporu.

Počas plánovania je potrebné zabezpečiť, aby systém debnenia bol dobre skoordinovaný so systémom lešenia, keďže je medzi nimi veľa bodov stretov.

 

 

 

 

 


Debniaci vozík

Základ debniaceho vozíka sa skladá z pozdĺžneho nosníka, ktorý je zložený z hlavných nosníkov systému HD 200, vďaka čomu sa dá upraviť dĺžka.

Bočné debnenie kompletne pozostáva z prvkov systému VARIOKIT, vďaka čomu sa dá perfektne prispôsobiť rozmerom konštrukcie.

Vďaka systému VARIOKIT, kde sa dá bočné debnenie voľne odstrániť. Dôsledkom toho sa dá materiál využiť v plnej miere, výsledkom čoho je ekonomicky výhodné riešenie.

Vozík sa pohybuje na vysokoúnosných kolieskach, ktoré sú pripojené k stoličkám na kovovej konštrukcii. Vzhľadom na to, že vysokoúnosné kolieska sú riaditeľné, vedia bez problémov prejsť aj cez úzky otvor.
 


Debniaca konzola

Použitím prvkov VARIOKIT sa dajú konzoly zmontovať podľa geometrie stavby.

Rozšírením modulárneho systému VARIOKIT sa vytvárajú prenajímateľné riešenia s mnohostranným využitím. Výsledkom je, že kotvy sa dajú nainštalovať zospodu ako aj zhora.

VARIOKIT je verná svojim zásadám, a tak aj pri debniacej konzole platí, že sa komponenty dajú maximálne zužitkovať, v rámci svojich možností, s cieľom vytvoriť ekonomicky čo najvýhodnejšie riešenie.