You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIOKIT systém rímsových lávok

O produkte

VARIOKIT je modulárny systém, ktorý poskytuje vhodné a staticky optimalizované riešenie pre všetky rímsové lávky. Požiadavky na výrobu rímsových lávok sú také rozdielne ako spôsoby konštrukcie mostov.

Systém VARIOKIT  poskytuje najvhodnejšie a staticky optimalizované riešenia pre nasledujúce konštrukčné metódy:

 • zavesené debnenie na šibeniciach nad rímsovým vozíkom
 • zmontované debnenie pod rímsovým vozíkom
 • samostatné konzoly zavesené na spodnú časť rímsy, na ktorú sa montuje lešenie

VGW rímsový vozík

Rímsový vozík VGW sa bežne pohybuje po nadstavbe a na hlavných 5,5 m dlhých častiach debnenia. Samostatné vozíky je možné spojiť tak, aby sa dosiahla požadovaná dĺžka betonáže.

Rímsový vozík sa pohybuje pomocou vysokoúnosných koliesok na U-profile, ktorý sa nachádza na moste.

Šibenica konštrukcie a balast nesú zaťaženie, vďaka čomu nie je potrebné kotvenie do stavby. Malou nevýhodou je, že nadstavba obmedzuje stavebné práce na mieste, kde sa nachádza.

Technické údaje

 • štandardné rozmiestnenie je so 4 vozíkmi po 5,50 m
 • pri štandardnom rozmiestnení sa rímsy dajú realizovať až do rozmerov šírka/výške = 50/80 cm. Zároveň je  upravený aj balast pre príslušné zaťaženie
 • väčšie rímsy sa dajú zmontovať vďaka modulárnemu systému VARIOKIT, ako aj jednoduchej zmene geometrie na vozíku

VGB rímsová dráha

Rímsová dráha sa pohybuje na koľajniciach, ktoré sú prichytené na spodnú časť rímsy. Vďaka koľajniciam s rôznymi dĺžkami sa dá prispôsobiť pole pôsobnosti podľa závesného bodu ťažiska bez toho, aby došlo k zmene geometrie lávky. Čo znamená, že nie je potrebný ďalší prístup k spodnej časti mosta.

Celá nadstavba sa dá zrealizovať bez zásahu do stavby, čo má pozitívny vplyv na progres. Jedinou požiadavkou je, aby kotviace body pre kladku boli brané do úvahy už počas výstavby mostovky. 

Technické údaje

 • individuálne prispôsobenie debnenia v závislosti od geometrie lávky
 • Šírka rímsovej dráhy v závislosti od rozmerov konzoly. Približné rozmery:
  • Oblasť pôsobenia 1,5 m pre rímsovú lávku s priečnym rezom povrchov až do 0,20 m² 
  • Oblasť pôsobenia 1,25 m pre rímsovú lávku s priečnym rezom povrchov až do 0,40 m² 
  • Oblasť pôsobenia 1,00 m pre rímsovú lávku s priečnym rezom povrchov až do 0,60 m² 
 • možná dĺžka pohybu až do 25 m

VGK rímsová konzola

Používa sa hlavne pre krátke mosty, kde sa nepoužívajú rímsové vozíky alebo rímsové dráhy. Rímsová konzola je ideálna pre mosty s úzkym polomerom,  kde nie je možné osadiť koľaje. Vďaka samostatnej pracovnej plošine a debniacej jednotke je VGK rímsová konzola optimalizovaná pre požiadavky na stavbu mosta.


Konzoly sa upevňujú na spodok rímsy a počas procesu debnenia sú koncovými prvkami lávky. Vďaka tejto platforme je možné zmontovať, osadiť a vyrovnať debnenie bezpečne a výhodne - aj po prípadnej demontáži starej rímsovej konzoly.

Pri stavbe nového mosta sa pre ukotvenie rímsovej konzoly kotva PERI M24 montuje počas betonáže. V prípade opravy mosta sa dá rímsová konzola použiť aj na odstránenie celej rímsy. Pri konštrukcii mosta je potrebné zobrať do úvahy aj pozície kotiev.

Technické údaje

 • rozmery konzoly do W/H = 60/100 cm
 • šírka od 70 cm do 180 cm
 • samostatná lávka alebo debniaci prvok