You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Debnenie voľných tvarov

O produkte

Pre výstavbu zložitých, viacnásobne stočených železobetónových konštrukcií, poskytuje PERI rozsiahly výber debnenia voľných tvarov. Založené je na stavebnom 3D modeli s tzv. voľnými plochami. Debniace jednotky sa vyrábajú individuálne vo výrobnej hale PERI. Montáž individuálnych panelov na stavbe sa podobá systémovému debneniu. Staticky únosné panely sú obvykle založené na nosníkovom stenovom debnení VARIO GT 24.

Vyrobené na mieru
založené na 3D modeli, presne vyrobené v optimálnych podmienkach vo výrobnej hale PERI.

Hospodárna realizácia
extrémne hospodárne s vysokým podielom systémových prvkov z výrobného programu PERI.

Rýchla montáž
ľahká a jednoduchá montáž prefabrikovaných debniacich panelov na stavbe podobná práci so systémovým debnením.


Technické údaje

  • takmer pre všetky tvary budov, ktoré je možné realizovať iba s debnením vyrobeným na mieru
  • vysoká kvalita výroby vďaka príprave vo výrobnej hale
  • navrhnuté na prístupný tlak podľa požiadaviek stavby
  • preglejka priskrutkovaná zozadu pre požiadavky na pohľadový betón
  • navrhnuté s ohľadom na možnosti manipulácie na stavbe
  • hospodárna realizácia s maximálnym podielom prenajímateľných systémových prvkov