You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

SCS jednostranné prekladané debnenie

O produkte

SCS slúži ako nosná konštrukcia, ktorá podopiera jednostranné nespínané alebo tiež obojstranné spínané stenové debnenie. Zaťaženie vyvolané tlakom čerstvého betónu je v prípade bez spínania prenášané konzolou do kotvy predchádzajúceho betonárskeho záberu. Prekladaný systém SCS sa vyznačuje maximálnou hospodárnosťou, pretože systém stavebnice s delenými konzolami umožňuje optimálne prispôsobenie špecifickým požiadavkám a tvarom konštrukcie.

Veľké zostavy premiestňované žeriavom
vďaka vysokoúnosným konzolám s čo najlepším využitím kotiev

Riešenie pre optimalizáciu materiálu
s rovnakým debnením a konštrukčnými prvkami ako pre prvý aj ďalšie pravidelné zábery

Bezpečné vodorovné pracoviská
vďaka možnosti naklonenia lávky, ktorú je možné jednoducho prispôsobiť šikmým stavebným konštrukciám


Technické detaily

  • nosná konštrukcia pre podopretie nespínaného jednostranného stenového debnenia
  • žeriavom premiestniteľné prekladané súpravy z lávok a nosníkového stenového debnenia VARIO GT 24
  • optimalizované na výšku betonáže 3,00 m (pri zvislom nasadení) a 2,50 m (pri naklonených stenách)
    možnosť doplnenia spodnými lávkami
  • samostatné pracovné lávky je možné prispôsobiť na použitie pre naklonené stavby, betonárske a spodné lávky je možné nakloniť v uhloch ± 15° a ± 30°
  • oporný rám so sklopníkmi, vzperami a prídavnou závorou so šikmým kotvením do základu pre prvý záber

Varianty

SCS 190 šplhavé debnenie
šírka konzoly cca 1,90 m s nastavovacou jednotkou pre naklonenie debnenia, pri obojstrannom nasadení ako hlavné debnenie oproti SCS 250

SCS 250 šplhavé debnenie s vozíkom
šírka konzoly cca 2,50 m s vozíkom (odsunutie podľa systému debnenia až do 63 cm); vhodný aj pre obojstranné debnenie s tiahlami

SCS oporný rám
skladá sa zo sklopného nosníka, vzpery a prídavnej závory pre prenos zaťaženia z jednostranného betonárskeho záberu do základov