You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

RCS nosníkový šplhavý systém

O produkte

Systém RCS spája prednosti rôznych šplhavých systémov do jednej stavebnice a používa sa ako šplhavé debnenie, ale aj ako ochranná stena. Šplhanie vedené na nosníkoch, bezpečne pripevnených počas celej doby k budove, prebieha aj pri silnom vetre rýchlo a úplne bezpečne. Celé zostavy sa premiestňujú do ďalšieho záberu pomocou žeriava alebo mobilnej hydrauliky. RCS sa jednoducho prispôsobí aj špecifickým požiadavkám stavby.

Bezpečné vedenie na nosníkoch 
zostava je šplhavou papučou neustále pevne spojená so stavbou

Flexibilné uchytenie
šplhavú papuču je možné prichytiť k stenám aj k okrajom stropov

Variabilná montáž
vďaka 125 mm rastru je možné lávky optimálne prispôsobiť výškam podlaží.


Technické údaje

  • bezpečné šplhanie stenového debnenia, pracovných lávok a opláštenia, vedené na nosníkoch
  • modul otvorov v nosníkoch po 125 mm pre prispôsobenie lávok výške podlaží
  • stavebným úradom overené štandardné kotvenie do stien a stropov, podľa potreby aj s vodorovne umiestnenými šplhavými nosníkmi pre rôzne vyloženia
  • voliteľné šplhanie v krokoch po 50 cm s mobilným samošplhavým zariadením
  • kompatibilné s konštrukčnými prvkami stavebnice pre inžinierske stavby VARIOKIT

Varianty

RCS C šplhavé debnenie
pri štandardnom nasadení pre podopretie stenového debnenia pre výšky podlaží od 2,70 m do 4,50 m; s vozíkom (odsunutie o 90 cm)

RCS CL ľahké šplhavé debnenie
pre stredne vysoké stavby; s nadstavcom nosníkov a pomocnými šplhavými papučami stačí jedna spodná lávka

RCS P šplhavá ochranná stena a zaistenie proti pádu z výšky
opláštenie a ochrana proti pádu z výšky pre kompletné zakrytie podlaží hrubej stavby