You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

ACS samošplhavý systém

O produkte

Varianty samošplhavého systému ACS pre fasády, jadrá budov, šachty a naklonené mostné piliere robia výstavbu betónových stavieb hospodárnou, rýchlou a bezpečnou. Šplhavé zostavy zo stenového debnenia a nosných lávok sú z podlažia na podlažie presúvané integrovaným hydraulickým systémom. Premyslený pracovný postup umožňuje nesmierne vysokú produktivitu a výrazne krátke trvanie záberov. Spoločné šplhanie niekoľkých zostáv vylučuje vznik voľných okrajov s hrozbou pádu z výšky a tým zvyšuje bezpečnosť práce.

Plynulé procesy nezávislé na žeriave
zadebňovanie, oddebňovanie a hydraulické šplhanie v rýchlom pracovnom tempe.

Práca nezávislá na počasí
pohodlné lávky s opláštením chránia pracovníkov pred vetrom a nepriaznivým počasím.

Stabilné pracovné lávky
pracovné lávky prenášajú veľké zaťaženie napríklad z uskladneného materiálu alebo rozdeľovača betónu.


Technické údaje

  • bezpečné šplhanie vedené na nosníkoch bez potreby žeriava
  • šplhavé zariadenie so silou zdvihu 100 kN
  • riadené a plynulé šplhanie
  • efektívna rýchlosť šplhania 0,4 m/ min.
  • šplhanie aj mimo bežnej pracovnej doby vďaka takmer nehlučnej šplhavej hydraulike
  • práce realizované nezávisle na počasí s uzavretými pracovnými lávkami
  • šplhavé papuče a typ kotvenia sú optimalizované pre špecifické nároky projektu, ako sú stavebné
  • konštrukcie, zaťaženie, hrúbka stien a požadovaná pevnosť betónu
  • veľké šplhavé zostavy znižujú počet zabetónovaných prvkov kotvenia

Varianty

ACS P lávkový systém

pre vopred zhotovené jadrá výškových budov a vežové stavby s veľkorysými skladovacími plochami

ACS G vyhotovenie so šibenicami

pre betonáž stien a stropných dosiek v jednom zábere alebo pre nasadenie pri kruhových stavbách; obe strany debnenia visia na vyložených nosníkoch

ACS V nastaviteľná verzia

pre naklonené stavby ako sú mostné pylóny alebo piliere, s vodorovnými plošinami

ACS S šachtové debnenie

pre schodiská alebo malé výťahové šachty; umiestnenie v strede šácht

ACS C šachtové debnenie

pre premiestnenie veľkoplošného debnenia šácht vrátane rozdeľovača betónu a zariadenia staveniska