Podperka

Mosty sú vyrobené z viacerých konštrukčných komponentov a často sa nachádzajú v náročných prostrediach, kde je obmedzený prístup alebo kde je stále prevádzka. K týmto typom mnohostranných projektov pristupujeme tak, že sa s vami včas spojíme, aby sme pochopili vaše požiadavky, zosúladili naše operácie s harmonogramom výstavby a pomohli vám bezpečne dodať konštrukciu, ktorá vydrží.