The suspended scaffold can be manoeuvred with little effort due to smooth plastic rollers.

PERI UP Zavesené lešenie

Zavesené pracovné lávky v systémovom rastri

Dočasné a bezpečné pracovné lávky môžu byť realizované so zaveseným lešením PERI UP. Pracovná plocha,
ktorá je založená na hlavných prvkoch lešenárskej stavebnice PERI UP môže byť prispôsobená lokálnym podmienkam v 25 cm rastri. Pracovnú lávku PERI UP je možné štandardnými prvkami pripojiť k existujúcim oceľovým profilom alebo k oceľovým prvkom stavebnice pre inžinierske stavby VARIOKIT. Závesné zariadenie UEB môže byť namontované na rôzne oceľové profily s ich špecifickými šírkami príruby. Týmto spôsobom zostáva montážna poloha stĺpikov variabilná. Pri pohyblivých riešeniach
sa používa pojazd UFS 20 s jeho maximálnou únosnosťou 20 kN, ktorý je možné namontovať na rôzne oceľové profily.
Vertikálne podopretie umožňuje pripojenie lešenia k rôznym oceľovým profilom s ich špecifickými šírkami príruby.


  • Konštrukcia so systémovým modulom

    vďaka variabilnému prispôsobeniu uloženia stĺpikov nezávisle od šírky príruby

  • Jednoduchý proces posunu

    s minimálnou námahou vďaka hladko bežiacim plastovým kolieskam

  • Použiteľné na rôznych oceľových profiloch

    vďaka vyhovujúcemu dizajnu a prispôsobivosti nosníkom šírky 20 cm až 32 cm a hrúbke príruby do 40 mm

PERI UP Zavesené lešenie v akcii

  • S pojazdom UFS 20 je možné namontovať zavesené lešenia na rôzne oceľové profily, čím sa stanú pojazdnými.

Ďalšie informácie

Máte záujem o PERI UP Zavesené lešenie?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.

Hľadať kontakt na predaj