PERI UP EVOTOP Fasádne lešenie

Silná séria pre viac možností

V lešení EVOTOP je skombinovaná flexibilita modulového lešenia s rýchlou montážou vyžadovanou pri stavbe fasádneho lešenia – dokonca aj pri triedach lešenia s vysokým zaťažením a väčšími šírkami.

Nová séria EVOTOP z lešenárskej stavebnice PERI UP sa skladá z piatich nových prvkov, ktoré umožňujú dosiahnuť väčšie výšky a preniesť vyššie zaťaženia.

Okrem toho umožňujú prvky dosiahnuť v štandardnom zhotovení väčšie výšky a vďaka zníženému množstvu kotvenia aj hospodárnu realizáciu projektov.


 • Flexibilita a rýchlosť

  kombinuje modulové lešenie s rýchlym inštalovaním, čo umožňuje efektívnu stavbu fasádneho lešenia, dokonca aj pri náročných projektových požiadavkách

 • Rôznorodosť možností

  s piatimi novými prvkami si môžete vybrať z väčších výšok a väčšieho zaťaženia, čím dostanete viac možností pre rôzne projekty

 • Úspora času a nákladov

  optimalizované prvky znamenajú, že je potrebné menej kotvenia, čo prispieva k hospodárnejšej realizácii projektov a znižuje čas výstavby

PERI UP Evotop v akcii

 • Vďaka sérii EVOTOP je teraz modulové fasádne lešenie PERI UP ešte únosnejšie a flexibilnejšie.

 • Tri nové stĺpiky s optimalizovaným styčníkom a dve nové horizontály umožňujú dosiahnuť v štandardnom zhotovení väčšie výšky.

Údaje o produkte

Máte záujem o PERI UP Evotop?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.

Hľadať kontakt na predaj