App icon PERI MULTIFLEX Girder-Slab Formwork Configurator App

MULTIFLEX konfigurátor

Rýchla a jednoduchá optimalizácia rozstupov nosníkov a podpier

Pomocou konfigurátora PERI MULTIFLEX sa dajú rýchlo a presne optimalizovať dovolené vzdialenosti medzi nosníkmi a podpernými stojkami.


Popis funkčnosti

Najprv si užívateľ vyberie kombináciu nosníkov z nasledujúcich možností: GT 24/ GT 24, GT 24/ 2xGT24, VT 20K/ VT 20K, VT 20K/ 2xVT 20K a VT 20K/ GT 24. Ďalej treba zadať hrúbku stropnej dosky a rozostup pomocných nosníkov. Po zadaní vstupných údajov aplikácia určí maximálnu prípustnu hodnotu pre hlavné nosníky. Po zadaní hodnoty, pre hlavné nosníky, aplikácia vypočíta maximálne prístupný tlak na jednotlivé nosníky a dĺžku konzol.

Výstup je dostupný v PDF a dá sa následne uložiť na nosič, vytlačiť alebo poslať e-mailom. Súčasťou dokumentu je aj popis konštrukcie pre zákazníka.

The MULTIFLEX Girder Slab Formwork Configurator for optimizing of the MULTIFLEX beam/ prop spacing and props

Údaje o aplikácii