peri extended

PERI Extended Experience App

S aplikáciou Extended Experience App prináša PERI mobilnú vizualizáciu projektov debnení a lešení na novú úroveň, optimalizuje komunikáciu, bezpečnosť a efektivitu na stavbe.

Pomocou rozšírenej a virtuálnej reality sa dá virtuálne prejsť v projekte alebo ho je možné premietnuť do fyzického prostredia. Vďaka rôznym možnostiam vizualizácie sú príslušné modely optimálne integrované do procesu plánovania alebo výstavby. Úroveň detailov presne odráža plánovanie.


PERI Extended Experience v akcii

Požiadavky na softvér