You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI UP Rosett Public s oceľovými podlahami

O produkte

PERI UP Rosett Public je riešením pre dočasné schodisko na verejných priestoroch. Typickými príkladmi sú prístupy na tribúny, dočasné premostenia pre chodcov alebo náhradné schodiská pri renováciách. Pri takýchto schodiskách je potrebné splniť zvlášť vysoké požiadavky na dovolené zaťaženia, šírku schodiska ako aj usporiadanie bezpečnostných zábradlí a podest. PERI UP Rosett Public sa preto zemeriava hlavne na úplnú bezpečnosť všetkých používateľov.

Rôzne konštrukcie s rovnakými systémovými prvkami
môžu byť postavené ako jednoramenné alebo viacramenné schodiská, ako zalomené schodiská alebo ako schodisková veža

Zodpovedajú aktuálnymzákonným predpisom
tvar schodísk a usporiadanie podest spĺňa požiadavky pre verejné priestory

Pre veľké zhromaždenia ľudí
dovolené prevádzkové zaťaženie až do 7,50 kN/ m2


Technické údaje

  • schodiská zo schodiskových nosníkov a stupňov šírky 150 cm, 200 cm alebo 250 cm
  • vhodné pre verejné priestory
  • ako jednoramenné schodisko
  • ako zalomené schodisko
  • ako schodisková veža so zrkadlom alebo bez neho
  • pôdorys schodiskovej veže > 3,25 m x 5,50 m
  • spĺňa požiadavky na usporiadanie podest, sklon schodov, ochranu proti prepadnutiu a prekročeniu zábradlia ako aj ochranu proti vandalizmu
  • dovolené prevádzkové zaťaženie 7,50 kN/ m2, zaťaženie zábradlia do 2,0 kN/ m