You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

ST 100 podperná veža

O produkte

Veža ST 100 je navrhnutá pre rýchlu montáž a demontáž princípom stohovania. Jednotlivé rámy sa na seba jednoducho skladajú a otáčajú o 90°. Náradie nie je potrebné. S jediným typom rámu je možné zmontovať potrebné výšky. Diagonály zaisťujú extrémne pevné spojenie pri preprave žeriavom a počas montáže.

Rýchla montáž
ľahké a jednoduché zasúvanie bez čapov a závlečiek a bez akéhokoľvek náradia

Minimálne plánovanie
len s jediným typom rámu a bez vyhľadávania v tabuľkách je možné jednoducho naplánovať každú výšku

Extrémne jednoduchá manipulácia a logistika
len s 5 systémovými prvkami a vretenami s vytiahnutím do 63 cm je možné zrealizovať všetky výšky veží
 


Technické údaje

  • podperná veža s pôdorysom 1,00 m x 1,00 m so 4 nadstavovacími rámami na 1 m výšky veže (výška rámu 50 cm)
  • zaťaženie na stĺpik viac ako 50 kN - podľa výšky veže a zaťaženia vetrom
  • podľa typovej skúšky až do 214 kN na vežu výšky do 22,29 m.
  • rýchle výškové nastavenie v 50 cm rastri s rámami a kombináciou vretien s vytiahnutím do 63 cm
  • presun veží na kolieskach
  • krížová hlava až pre dva nosníky GT 24 alebo VT 20
  • hlava pre oceľové závory alebo iné oceľové profily (maximálny sklon platne hlavy 4,4%)