You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

HD 200 vysokoúnosné podpery

O produkte

HD 200 je riešením z jednotlivých podperných segmentov pre zaťaženie do 200 kN. Jednoduchá manipulácia umožňuje rýchlu montáž. Podpery sú použiteľné veľmi flexibilne pre rekonštrukcie stavieb až po stavby mostov. Samostatné podpery sa dajú spájať do zostáv, čo rozširuje oblasť použitia.

Rýchla montáž bez náradia
pomocou zabudovaných spojok pre spojenie jednotlivých segmentov

Ručná montáž
umožnená nízkou hmotnosťou prvkov, najväčší hliníkový segment váži menej ako 30 kg

Kontrolované spúšťanie
až do 10 cm pomocou spúšťacieho zariadenia

Možnosť použiť v zostavách
spojením podpier pomocou oceľových nosníkov; diagonálne stuženie so systémovými prvkami bez zvárania


Technické údaje

  • nosné podpery z pospájaných hliníkových segmentov pre stredne ťažké podperné konštrukcie (oceľové segmenty pre vyššie zaťaženie a väčšie výšky); použitie je možné aj v zostavách
  • pre zaťaženie do 200 kN
  • montáž v 30 cm rastri až do celkovej výšky 12,20 m (bez medzipodpier)
  • 3 segmenty z hliníka (30 cm, 90 cm, 270 cm) a 2 segmenty z ocele (90 cm, 210 cm)
  • nastaviteľná hlava so sklopiteľnou platňou do uhla 3°
  • spúšťacie zariadenie s rozsahom poklesu 10 cm pre jednoduché spúšťanie aj pri plnom zaťažení