You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI UP Easy fasádne lešenie

O produkte

PERI UP Easy je "ľahká váha" medzi oceľovými fasádnymi lešeniami, čo umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. PERI UP Easy poskytuje vysokú mieru bezpečnosti, pretože zábradlie pre nasledujúce podlažie sa montuje s rámom Easy zo spodnej úrovne. S integrovaným styčníkom na ráme Easy je možné PERI UP Easy kombinovať s modulovým lešením PERI UP Flex. 

easy.peri.sk


Technické údaje

Systémové šírky PERI UP Easy sú 67 cm (pre triedu W 06) a 100 cm (pre triedu W 09). Pre systémovú šírku 67 cm je k dispozícii jednodielna kombinovaná podlaha, prípadne je možné osadiť oceľové podlahy široké 33 cm. Pre rám široký 100 cm je možné osadiť aj 25 cm podlahy zo systému modulového lešenia PERI UP Flex. Vo všetkých podlahách je integrovaná poistka proti nadvihnutiu. Výhodou nie je len rýchlosť a bezpečnosť, ale aj možnosť dodatočnej montáže a demontáže jednotlivých polí lešenia, napríklad pri transporte materiálu. Montáž základného lešenia sa zaobíde bez spojok, pričom systém rýchleho kotvenia Easy takisto skracuje čas montáže. Rýchlosť a efektivita PERI UP Easy vyplýva z mnohých premyslených konštrukčných detailov, ako napríklad vonkajšie a vnútorné rohy s nízkym počtom konštrukčných prvkov. Montáž PERI UP Easy je navyše veľmi bezpečná. S rámom Easy je lešenár pri zostavovaní základného lešenia zabezpečený proti pádu bez použitia osobného istenia lanom.


Nízka hmotnosť

Nový systém lešenia PERI UP Easy je "ľahkou váhou" medzi oceľovými fasádnymi lešeniami. Tým sa skracuje čas potrebný pre montáž a demontáž a zvyšuje sa objem práce vykonanej za deň. Nízka hmotnosť systémových prvkov bola dosiahnutá niekoľkými opatreniami vrátane použitia vysokopevnostnej ocele. Okrem toho ku zníženiu hmotnosti prispeli aj rôzne dizajnové detaily, ako napr. tvar horizontály s dutým obdĺžnikovým profilom.


Vysoká úroveň bezpečnosti

Zábradlie nasledujúceho podlažia lešenia sa montuje s rámom Easy zo spodnej úrovne. Lešenár je tak istený už pri vstupe na vyššie podlažie. Taktiež ďalšie detaily, ako napr. integrovaná podlahová poistka, zaisťujú bezpečné používanie lešenia. Pri montáži základného lešenia je zábradlie nasledujúceho podlažia zavesené a namontované na rám Easy. Takisto aj čelné zábradlie je možné osádzať zospodu. Lešenár môže pri vstupe na ďalšie podlažie pokračovať v montáži zo zabezpečeného miesta. Pre bežnú montáž základného lešenia nie sú potrebné ďalšie konštrukčné prvky ani osobné ochranné prostriedky proti
pádu.


Rýchla montáž

PERI UP Easy je obzvlášť rýchlo zmontované, pretože pre základnú montáž nie sú potrebné takmer žiadne spojky. Pre montáž kotiev vyvinula firma PERI lešenárske kotvy Easy. Skrátenie času montáže okrem toho zabezpečuje množstvo iných premyslených konštrukčných detailov, ako napríklad jednoduché zhotovenie vonkajších a vnútorných rohov.

Systém Gravity Lock pre pripojenie horizontál a konzol na integrovaný styčník lešenia urýchľuje montáž. Poistný klin horizontály resp. konzoly samovoľne zapadá vlastnou váhou do otvoru v styčníku a zaistí sa. To umožňuje rýchle pripojenie napríklad konzol alebo schodísk modulového lešenia PERI UP Flex bez ďalšieho príslušenstva k rámu PERI UP Easy.

Rýchlo a bez náradia prebieha aj montáž diagonál a zábradlí. Pre pripojenie lešenárskej kotvy slúži nová spojka pre kotevný hák Easy, ktorá sa jednoducho pripevní otočením.