ISC SONO WZ analyzátor

Efektívne stanovenie pomeru voda-cement

ISC SONO WZ analyzátor sa používa na efektívne stanovenie pomeru voda-cement v čerstvom betóne a poskytuje spoľahlivé výsledky merania pomocou inovatívnej radarovej technológie TRIME®. Meranie prebieha len za pár minút vďaka jednoduchému a štruktúrovanému postupu – bez zložitého testovacieho nastavovania. To vedie k značnej úspore času v porovnaní s meraniami metódou Darr.

 

 


PERI InSite Construction

Riešenie pre optimálne procesy betonáže

PERI InSite Construction (ISC) umožňuje zákazníkom robiť rozhodnutia o procese betonáže na základe zmysluplných údajov v reálnom čase – kdekoľvek a kedykoľvek. Portfólio zahŕňa rôzne riešenia pre aplikácie počas celého procesu betonáže, ako je monitorovanie teploty, určovanie zrelosti betónu a monitorovanie tlaku betónu.

Všetky aplikácie majú jedno spoločné: optimalizujú proces betonáže na stavbe a pomáhajú šetriť čas a náklady.

Základ: meracie zariadenie, cloud a príslušné senzory.

Všetky senzory sa ľahko používajú, sú kompatibilné so všetkými debniacimi systémami a poskytujú analýzu zozbieraných údajov o betóne v reálnom čase pomocou aplikácie ISC Web Application.

Máte záujem o ISC SONO WZ?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.

 

Hľadať kontakt na predaj