App icon PERI Formwork Load Calculator

Kalkulačka tlaku betónu

Pomocou kalkulačky tlaku betónu je využívanie debnenia a kotviaceho systému efektívne a hospodárne

PERI kalkulačka tlaku betónu sa používa ako podpora pre kvalifikovaného používateľa pri výpočte tlaku čerstvého betónu
v súvislosti s liatím betónu pre jednotlivé systémy debnenia PERI. Vďaka tejto kalkulačke získava užívateľ veľmi rýchly prehľad o zaťažení a deformácii debnenia, výsledkom čoho je jeho hospodárne využívanie.

 


Popis funkcionality

Kalkulačka tlaku betónu PERI poskytuje rýchlu podporu tým, že vypočíta aktuálny tlak čerstvého betónu, konkrétnejšie maximálnu rýchlosť betonáže na základe normy DIN 18218: 2010-01.

Aplikácia určuje maximálnu rýchlosť liatia betónu pri debniacich systémoch TRIO, MAXIMO a DOMINO v závislosti na špecifických požiadavkách výšky a deformácie v súlade s normou DIN 18202:2013-04.

Maximálnu rýchlosť liatia betónu pre stenové debnenie MAXIMO 330, MAXIMO 270, TRIO 270, TRIO 330 a DOMINO 250 s ich systémami kotiev DW 15, DW 20, MX 15 a MX 18 je možné určiť priamo na stavbe.

Výsledky a ukážky montáže systémov debnenia sú graficky znázornené na obrazovke.

Výstupy z aplikácie sú vo formáte PDF vhodné pre tlač alebo odoslanie e-mailom. Dokument obsahuje celý popis montáže potrebný pre zákazníkov.

Údaje o programe