You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Tréning a výmena špecialistov

Informatívne. Orientované na prax. Hodnotné.

Technické inovácie postavené na know-how užívateľa. V rámci aktivít PERI akadémie sa snažíme pomôcť našim zákazníkom, aby sa zoznámili s optimálnym využívaním našich systémov a najnovších technológií. Organizujeme semináre, workshopy a produktové tréningy, pri ktorých odovzdávame odborné znalosti a poskytujeme praktické školenia. Zároveň sa snažíme podporovať užívateľov efektívne implementovať PERI riešenia na stavbe aj keď pod časovým tlakom.

Program je špeciálne navrhnutý tak, aby spĺňal individuálne požiadavky špecializovaných pracovníkov a manažérov pri prípravných prácach, vedení stavby, výpočtov a kalkulácií a ktorý je zároveň vhodný aj pre majstrov, lešenárov a ďalších remeselníkov. Tým PERI špecialistov spolu s externými odborníkmi robia školenia z oblasti súčasných predpisov, noriem a aktuálnych problémov z odvetvia, kde vchádzajú až do veľkých detailov.

Týmto PERI prispieva k výmene dôležitých poznatkov a skúseností medzi všetkými, ktorí sa zaujímajú o oblasť debnenia a lešenia, čo prináša skutočnú pridanú hodnotu pre našich zákazníkov.

Tu sa môžete zaregistrovať