You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Knowledge transfer from PERI Expert to customer.
 
Odborné znalosti
 
Odborné znalosti
 
v špecifických oblastiach stavebníctva

Znalosti

Na tejto webovej stránke a v odborných príručkách nájdete všetky potrebné, všeobecne známe informácie o spoločnosti ako aj podrobné technické popisy týkajúce sa konštrukčných metód a typov používaných PERI systémov - ilustrované úspešnými projektmi. Súčasťou stránky budú aj informácie o vzdelávacích programoch PERI.