You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Knowledge transfer from PERI Expert to customer.
 
Odborné znalosti
 
v špecifických oblastiach stavebníctva

Znalosti

Na tejto webovej stránke a v odborných príručkách nájdete všetky potrebné, všeobecne známe informácie o spoločnosti ako aj podrobné technické popisy týkajúce sa konštrukčných metód a typov používaných PERI systémov - ilustrované úspešnými projektmi. Súčasťou stránky budú aj informácie o vzdelávacích programoch PERI.