Knowledge transfer from PERI Expert to customer.

Odborné znalosti

v špecifických oblastiach stavebníctva

Znalosti

Na tejto webovej stránke a v odborných príručkách nájdete všetky potrebné, všeobecne známe informácie o spoločnosti ako aj podrobné technické popisy týkajúce sa konštrukčných metód a typov používaných PERI systémov - ilustrované úspešnými projektmi. Súčasťou stránky budú aj informácie o vzdelávacích programoch PERI.