You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Aerial view of the PERI company in Weissenhorn

PERI vo Weissenhorne

Vývoj a výroba v centrále od roku 1969

Naše služby pre vaše projeky - debnenia, lešenia a inžiniering z jedného zdroja 

Debnenia

PERI prináša najvhodnejší systém debnenia pre každú betónovú konštrukciu. Portfólio našich produktov spĺňa celosvetové požiadavky stavebných metód a okrajových podmienok.

Lešenia

PERI lešenia s veľkou variabilitou a maximálnym využitím, vďaka prispôsobivosti ako rámového, tak aj modulového lešenia.

Inžiniering

V PERI inžiniering neznamená len vývoj produktov a technické plánovanie. U nás PERI inžiniering znamená hlavne detailné skúmanie a optimalizáciu interných procesov v rámci debnenia a lešenia.

Rastieme od založenia – príbeh úspechu

Pri pohľade späť na viac ako 40 ročné skúsenosti vieme s istotou povedať, že piliermi globálneho úspechu a neustáleho rastu sú významné inovácie a rýchly proces internacionalizácie. Vysoká úroveň zamerania sa na potreby zákazníkov, kvalitné systémy a expertíza vytvorili podmienky na to, aby sa so spoločnosti stala popredná globálna značka.

Turnover development from 1993 to 2014

* Vývoj obratu spoločnosti PERI v miliónoch €

PERI international – s viac ako 95 zastupujúcimi kanceláriami po celom svete

Odborníci z PERI pomáhajú svojim zákazníkom skoro v každej krajine po celom svete. Vďaka medzinárodnej aktivite, kde čelíme rozdielnym výzvam, sme vytvorili excelentnú základňu znalostí z viacerých oblastí a trhov a sme šťastní, že sa o naše know-how môžeme podeliť so svojimi zákazníkmi. Svoju vedomostnú politiku sme postavili na poznatkoch z lokálnych trhov, s cieľom zabezpečiť efektívne a bezpečné pracovné postupy a kvalitné výsledky.

Kde nás nájdete

Trvalo udržateľný rozvoj je základným princípom - od vývoja až po dopravu

Téma trvalo udržateľného rozvoja je na poprednom mieste pri obchodných procesoch. Vývoj nového produktu je zameraný na čo najlepšie využitie materiálov, a s tým spojenú ekonomickú výhodnosť. Výber vstupných materiálov ako aj ich obstarávanie prebieha v súlade s ekologickou udržateľnosťou napríklad drevo pochádza z certifikovaných pestovateľských oblastí.

Nové technológie a efektívne výrobné procesy zabezpečujú najvyššiu kvalitu a dlhú životnosť systémov PERI, ktoré majú pozitívny vplyv na využívanie prírodných zdrojov. Doprava a logistika na stavbe sú upravené v súlade s lodnou a suchozemskou prepravou. Strategické umiestnenie zabezpečuje minimálny čas potrebný na dodanie tovaru, čím je preprava nepretržite optimalizovaná v rámci inteligentne prepracovaných logistických sietí.

Elektráreň na biomasu vo Weissenhorne je symbolom trvalo udržateľného rozvoju v PERI. Elektrická energia a teplo, ktorá sa využíva z veľkej časti na prevádzku výrobných liniek sa vyrába z drevených pilín a odpadu, ktorý vznikne pri výrobe nosníkov.

From wood shavings power and heat are generated in the power plant which contributes a significant part of the used energy mix at the production facilities.