You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI vo Weissenhorne

Vývoj a výroba v centrále od roku 1969

Naše služby pre vaše projeky - debnenia, lešenia a inžiniering z jedného zdroja 

Debnenia

PERI prináša najvhodnejší systém debnenia pre každú betónovú konštrukciu. Portfólio našich produktov spĺňa celosvetové požiadavky stavebných metód a okrajových podmienok.

Lešenia

PERI lešenia s veľkou variabilitou a maximálnym využitím, vďaka prispôsobivosti ako rámového, tak aj modulového lešenia.

Inžiniering

V PERI inžiniering neznamená len vývoj produktov a technické plánovanie. U nás PERI inžiniering znamená hlavne detailné skúmanie a optimalizáciu interných procesov v rámci debnenia a lešenia.

Rastieme od založenia – príbeh úspechu

Pri pohľade späť na viac ako 40 ročné skúsenosti vieme s istotou povedať, že piliermi globálneho úspechu a neustáleho rastu sú významné inovácie a rýchly proces internacionalizácie. Vysoká úroveň zamerania sa na potreby zákazníkov, kvalitné systémy a expertíza vytvorili podmienky na to, aby sa so spoločnosti stala popredná globálna značka.

* Vývoj obratu spoločnosti PERI v miliónoch €

PERI international – s viac ako 95 zastupujúcimi kanceláriami po celom svete

Odborníci z PERI pomáhajú svojim zákazníkom skoro v každej krajine po celom svete. Vďaka medzinárodnej aktivite, kde čelíme rozdielnym výzvam, sme vytvorili excelentnú základňu znalostí z viacerých oblastí a trhov a sme šťastní, že sa o naše know-how môžeme podeliť so svojimi zákazníkmi. Svoju vedomostnú politiku sme postavili na poznatkoch z lokálnych trhov, s cieľom zabezpečiť efektívne a bezpečné pracovné postupy a kvalitné výsledky.

Kde nás nájdete

Trvalo udržateľný rozvoj je základným princípom - od vývoja až po dopravu

Téma trvalo udržateľného rozvoja je na poprednom mieste pri obchodných procesoch. Vývoj nového produktu je zameraný na čo najlepšie využitie materiálov, a s tým spojenú ekonomickú výhodnosť. Výber vstupných materiálov ako aj ich obstarávanie prebieha v súlade s ekologickou udržateľnosťou napríklad drevo pochádza z certifikovaných pestovateľských oblastí.

Nové technológie a efektívne výrobné procesy zabezpečujú najvyššiu kvalitu a dlhú životnosť systémov PERI, ktoré majú pozitívny vplyv na využívanie prírodných zdrojov. Doprava a logistika na stavbe sú upravené v súlade s lodnou a suchozemskou prepravou. Strategické umiestnenie zabezpečuje minimálny čas potrebný na dodanie tovaru, čím je preprava nepretržite optimalizovaná v rámci inteligentne prepracovaných logistických sietí.

Elektráreň na biomasu vo Weissenhorne je symbolom trvalo udržateľného rozvoju v PERI. Elektrická energia a teplo, ktorá sa využíva z veľkej časti na prevádzku výrobných liniek sa vyrába z drevených pilín a odpadu, ktorý vznikne pri výrobe nosníkov.