You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI – rodinná spoločnosť s pevným povedomím o svojej identite

Vytvárame podmienky pre efektívnejšiu, rýchlejšiu a bezpečnejšiu výstavbu. Služby pre zákazníkov na vysokej úrovni sú tým, čo nás každý deň ženie dopredu. Sme moderná rodinná spoločnosť s ojedinelou firemnou kultúrou, ktorá má vedúce postavenie na trhu so systémami debnenia a lešenia.

Napĺňa nás to hrdosťou, pretože naša jedinečná kultúra tvorí základ pre náš úspech na trhu.

Tento úspech sme boli schopní dosiahnuť vďaka prínosu každého jednotlivca, ktorý podal vynikajúci výkon. A jeho základy boli položené na vzájomnej dôvere a úcte ku každému zvlášť.

Snažíme sa o celosvetový rast zameraný na komerčné úspechy. Naše názory a postoje podporujú základné hodnoty, na ktorých postavili Artur a Christl Schwörerovci svoje podnikanie, už pri založení spoločnosti v roku 1969.

V priebehu rokov tieto hodnoty prerástli do podnikovej identity. Teší nás, že my členovia rodiny Schwörer, členovia správnej rady ako aj členovia manažmentu sa s vami o ne môžeme podeliť.

Úspech nikdy nemôžeme považovať za samozrejmosť. Je potrebné si ho zaslúžiť každý deň. Naše hodnoty, naše faktory úspechu a naša jasná stratégia sú jeho základmi a považujeme ich za svoju smernicu pri písaní pokračovania úspešného príbehu PERI.

 

O čo sa usilujeme: Naša vízia

Pracujeme na tom, aby sme boli popredným dodávateľom debnenia a lešenia – celosvetovo.

Na čom trváme: Naša misia

Chceme prispieť k efektívnejšej, rýchlejšej a bezpečnejšej výstavbe.
Poskytovanie čo najlepších služieb zákazníkom je to, čo nás každý deň poháňa vpred.

V čo veríme: Naše hodnoty

Úspech spoločnosti PERI je postavený na silných hodnotách. Bol to podnikavý Artur Schwörer a jeho spoločníci, ktorí získali svoje prvé „krvopotne“ uzatvorené zmluvy. Tím PERI sa prejavil ako spoľahlivý partner, vďaka čomu si získal plnú dôveru svojich prvých partnerov, ktorí mu následne pomohli uzatvoriť ďalšie zákazky. Zamestnanci prístupný novým nápadom sú tí, čo nám pomáhajú učiť sa novým veciam a podporujú náš medzinárodný pokrok. A to, že sme zapálení pre vec, nás núti hľadať vždy len to najlepšie riešenie až do poslednej chvíle.

Všetky naše aktivity sa aj v súčasnosti riadia týmito istými hodnotami, ktoré sú samozrejmosťou a pre nás sú veľmi dôležité. Každý zamestnanec prispieva k úspechu spoločnosti PERI práve tým, že denne žije hodnotami spoločnosti a svojím osobným príkladom ich odovzdáva novým kolegom.

Každá z hodnôt je podrobnejšie rozpísaná v štyroch bodoch, ktoré bližšie charakterizujú na čo sme mysleli a ako sa naše hodnoty prejavujú v každodennej spolupráci s PERI.

 

Podnikavý

Praktický
Odvážny
Zameraný na úspech
Zodpovedný

Otvorený novým nápadom

Všímavý
Zvedavý
Rešpektujúci
Agilný

Spoľahlivý

Čestný
Svedomitý
Autentický
Spravodlivý

Zapálený pre vec

Ambiciózny
Oddaný
Kreatívny
Doťahujúci veci do konca

Čo nás poháňa vpred: Faktory úspechu

Faktory úspechu nás posilňujú, keď stojíme tvárou v tvár konkurencii a to celosvetovo. Z daného dôvodu na nich pracujeme každý deň. Našim cieľom je blízky vzťah so zákazníkom a sem sú zahrnutí aj zákazníci, ktorých sa nám doteraz nepodarilo osloviť. Čo sa týka inovácii, chceme byť lídrom v tejto oblasti tak aby z toho mali úžitok hlavne zákazníci.

Status rodinného podniku nás činí silnejšími, pretože sme si zachovali nezávislosť, ktorá nám umožňuje prijímať dlhodobé rozhodnutia a udržať si ducha spoločnosti PERI. Aby sme boli schopní robiť dlhodobé investície, potrebujeme zabezpečiť rastúci profit a finančnú stabilitu. Z daného dôvodu je potrebné aby sme hospodárili šetrne a zároveň efektívne.

Dôvera, ktorá je do nás vkladaná zákazníci je záväzkom, aby sme stále poskytovali len tú najvyššiu kvalitu produktov ako aj pracovných postupov. Náš tímový duch je kľúčovým faktorom pri dosiahnutí tohto záväzku ako dnes, tak aj v budúcnosti.

Blízky vzťah so zákazníkmi

Odborné znalosti pri riešení problémov
Sústredenie sa na zákazníka
Medzinárodná orientácia
Lokálne pôsobenie

Rodinný podnik

Dlhodobá orientácia
Finančná stabilita
Nezávislosť
Srdečnosť

Sila inovácii

Porozumenie potrebám našich zákazníkov
Profesionálna odbornosť
Úspešné produkty
Stanovenie trendov

Najvyššia kvalita

Výnimoční zamestnanci
Tímový duch
Efektívne procesy
Vynikajúce produkty